งานฌาปนกิจคืออะไร งานศพไทย ความสำคัญของงานฌาปนกิจ พร้อมขั้นตอนการทำพิธีแบบไทย

งานฌาปนกิจ พิธีแบบไทย

งานศพไทย พิธีฌาปนกิจ พิธีงานศพไทย เมื่อถึงจุดสิ้นสุดของวัฏจักรในการใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ เมื่อร่างกายของเราไร้ลมหายใจ เมื่อสังขารถึงคราวดับขันธ์ สิ่งสำคัญที่จะต้องเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือ การทำพิธีศพ ซึ่งถือเป็นความเชื่อสืบต่อจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ว่าเป็นหนทางในการส่งดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับไปสู่ภพภูมิที่ดี

และเพื่อเป็นเครื่องย้ำเตือนจิตใจของผู้ที่ยังคงเวียนว่ายอยู่ในโลกปัจจุบัน ถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขาร ซึ่งอาจจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้ผู้คนรอบข้างตระหนักถึงการสะสมบุญ โดยหมั่นสร้างความดีในขณะที่ยังมีชีวิต เพื่อที่ชาติภพต่อไปจะได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์อีก

 

ในช่วงชีวิตคนเรา มีความผูกพันกับพิธีศพอยู่หลายครั้ง เมื่อชีวิตเดินทางมาถึงช่วงที่คนรอบข้างกลายเป็นใบไม้ที่ร่วงโรย เมื่อชีวิตเริ่มเติบโตและได้เห็นการล้มหายตายจากของคนที่เรารัก เมื่อนั้นก็จะเกิดความเข้าใจในสัจธรรมต่างๆ มากขึ้น มีเกิด ก็ต้องมีแก่ เมื่อมีแก่ ก็ต้องมีเจ็บและตายเป็นธรรมดาของสังขาร เป็นสิ่งที่ไม่ว่าใครก็ล้วนแล้วแต่จะต้องเผชิญหน้า

 

และเมื่อถึงวาระที่เราต้องเผชิญ สิ่งที่เราจะได้รับจากการใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ก็คือ การจัดพิธีศพเพื่อระลึกถึงเป็นครั้งสุดท้าย

 

ทั้งนี้จึงอยากให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับพิธีฌาปนกิจ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำพิธีศพ โดยสืบทอดกันมายาวนาน ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญสุดท้ายก่อนร่างกายของผู้ล่วงลับจะสูญสลายไปสู่ภพภูมิใหม่ แจ้งตาย การแจ้งตาย

 

ยาวไป เลือกอ่านหัวข้อที่ต้องการ

งานฌาปนกิจ คืออะไร?

หลายคนคงจะเคยได้ยินคำนี้ในพิธีศพกันมาบ่อยครั้ง แต่อาจจะยังไม่เข้าใจถ่องแท้ว่าจริงๆ แล้ว ฌาปนกิจ คือส่วนใดในพิธีศพ และมีความสำคัญอย่างไร ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจไปว่า ฌาปนกิจ คือการจัดพิธีศพ แต่จริงๆ แล้ว  ฌาปนกิจ ตามความหมายของรากศัพท์ที่แท้จริงคือ การทำให้มอดไหม้ หรือในภาษาพูดก็คือ การเผาศพนั่นเอง 

 

ไขข้อสงสัย ระหว่างคำว่า “ฌาปนกิจ” กับ “ฌาปนกิจศพ” ควรใช้คำไหนกันแน่?

หลายคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าระหว่างคำว่า “ฌาปนกิจ” กับ “ฌาปนกิจศพ” ควรใช้คำไหนกันแน่ จริงๆ แล้ว  ฌาปนกิจ เป็นคำที่ใช้อย่างแพร่หลายในการทำพิธีศพ ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีคำว่า “ศพ” มาต่อท้าย เพราะฌาปนกิจ มีความหมายตรงตัวอยู่แล้วว่าคือ การเผาศพ  แต่ก็ยังมีหลายๆ พิธีศพ ที่ยังคงใช้คำว่า ฌาปนกิจศพอยู่

 

โดยรากศัพท์ที่แท้จริงของคำว่า ฌาปนกิจ มาจากภาษาบาลี คำว่า ฌาปน แปลว่าการเผาศพหรือปลงศพ รวมกับคำว่ากิจ จึงแปลว่าพิธีการเผาศพ, งานเผาศพ

 

งานฌาปนกิจ พิธีแบบไทย

 

ความสำคัญของงานฌาปนกิจ

ด้วยความเชื่อจากรุ่นสู่รุ่น จากอดีตจนถึงปัจจุบันที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ทำให้งานฌาปนกิจ กลายเป็นประเพณีพื้นฐานของการทำพิธีศพ โดย ความสำคัญของงานฌาปนกิจนั้นเกิดขึ้นจากความเชื่อตามหลักศาสนาพุทธ โดยสามารถแบ่งออกเป็นความเชื่อต่างๆ ได้ดังนี้

 

1. ศาสนาพุทธให้ความสำคัญต่อจิตวิญญาณมากกว่าร่างกาย เมื่อร่างกายดับสลายไปแล้ว ไม่เหลือประโยชน์อันใดอีก จึงจำเป็นต้องเผาให้เป็นธาตุดิน เหลือทิ้งไว้เพียงคุณงามความดีที่อยู่เบื้องหลังผู้ตาย

 

2. ศาสนาพุทธสอนให้คนยึดถือความดีมากกว่าตัวตน การเผาสลายร่างกายให้เป็นเถ้าธุลี จึงเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้คนรอบข้างผู้ตาย ได้ระลึกถึงคุณความดีนั้นไว้ เพื่อเสริมสร้างบุญบารมีให้มากขึ้น

 

3. ศาสนาพุทธสอนให้เรารู้จักปล่อยวางในสิ่งที่ไม่เที่ยง ดังเช่น ร่างกายและสังขาร เมื่อเกิดแก่เจ็บตาย ร่างกายก็เป็นสิ่งที่ต้องละทิ้ง การฌาปนกิจจึงเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้คนรู้จักปล่อยวางในสิ่งต่างๆ ที่ไม่เที่ยงแท้

 

4. การเก็บศพเอาไว้นั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ หากเรารักษาศพของคนที่รักเอาไว้ จิตใจของเราก็จะยังคงห่วงหาอาวรณ์ไม่เลิกรา ทำให้ติดอยู่ในบ่วงแห่งความโศกเศร้า การจัดฌาปนกิจ จึงเป็นหนทางในการที่ทำให้ผู้สูญเสียได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงแท้ และได้พิจารณาชีวิตที่แท้จริงว่าทุกสิ่งไม่จีรังและยั่งยืน

 

5. งานฌาปนกิจทำให้เกิดบุญบารมีของผู้ที่ยังมีชีวิตด้วยการเสริมสร้างบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความดีให้กับตัวผู้ที่ยังต้องใช้ชีวิตอยู่ก่อนที่จะละสังขาร

 

6. นอกจากประเทศไทยแล้ว ประเทศที่มีการนับถือศาสนาพุทธ, ฮินดู และพราหมณ์ ก็มีความเชื่อในการประกอบพิธีฌาปนกิจด้วย เช่น ประเทศอินเดีย, ประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลี เป็นต้น

 

ขั้นตอนของพิธีศพและการฌาปนกิจตามแบบคนไทย

ตามความเชื่อของพุทธศาสนา  การจัดฌาปนกิจนั้น จะเกิดขึ้นในช่วงท้ายสุดของพิธีศพ  ซึ่งผู้จัดพิธีศพส่วนใหญ่จะจัดการขั้นตอนต่างๆ ในการทำพิธีศพดังนี้

 

1. การชำระล้างร่างกายศพ

ถือเป็นขั้นตอนแรกก่อนการนำศพไปประกอบพิธี ผู้เกี่ยวข้องหรือญาติของผู้ล่วงลับ จะต้องชำระล้างร่างกายของศพด้วยน้ำสะอาด ด้วยความเชื่อที่ว่าน้ำสะอาดจะสามารถพาดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับไปสู่ภพภูมิที่ดี ด้วยความสะอาดและบริสุทธิ์

 

ซึ่งในสมัยก่อน น้ำที่นำมาอาบชำระล้างร่างกายของผู้ล่วงลับนั้น มักเป็นน้ำที่ต้มจนเดือด แล้วผสมด้วยน้ำเย็น พร้อมด้วยขมิ้นผสมมะกรูดเพื่อนำมาขัดล้างร่างกายของผู้ล่วงลับ ซึ่งถือเป็นการแสดงออกความเคารพรักในหมู่ญาติพี่น้องต่อตัวผู้จากไป อีกทั้งยังเป็นการขัดชำระร่างกายให้ผู้ล่วงลับหมดสิ้นซึ่งบาปกรรมที่ทำเอาไว้ในชาติภพนี้

 

2. การหวีผม-แต่งกายให้กับศพ

ขั้นตอนต่อมาก็คือ การหวีผมให้กับผู้ล่วงลับ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันออกไปในการหวีแต่ละครั้ง โดยครั้งแรกให้หวีจากหน้าไปหลัง ซึ่งแสดงออกถึงการระลึกถึงอดีตและคุณงามความดีของผู้ล่วงลับตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งจากโลกนี้ไป

 

ครั้งต่อมาให้หวีจากหลังไปหน้า ด้วยความเชื่อว่าจะสามารถกำหนดจุดหมายของผู้ล่วงลับที่กำลังจะเดินทางไปได้ และ เมื่อหวีเสร็จแล้ว ให้ผู้หวีหักหวีออกเป็น 2 ท่อน พร้อมกล่าวว่า อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แล้วให้โยนหวีนั้นทิ้งเสีย

 

หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการแต่งกายผู้ล่วงลับ ซึ่งขั้นตอนนี้ ผู้ทำพิธีอาจจะเลือกเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มที่ผู้ล่วงลับชอบสวมใส่ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ หรืออาจแต่งด้วยผ้าขาวบริสุทธิ์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงทางที่จะสามารถดับทุกข์ และหนีทุกข์ สำหรับผู้ล่วงลับ อันเกี่ยวข้องกับการรักษาศีลและปฏิบัติธรรมของผู้ล่วงลับในช่วงเวลาที่ผ่านมา

 

ทั้งนี้ควรประพรมบริเวณใบหน้าและร่างกายของผู้ล่วงลับด้วยแป้งหอมหรือน้ำอบ นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อในการใส่เงินเข้าไปในปากของผู้ล่วงลับเพื่อมอบให้เป็นค่าเดินทางไปสู่เมืองสวรรค์ โดยทางพระพุทธศาสนานั้น เป็นการสอนให้ผู้ล่วงลับรู้จักใช้เงินให้มีประโยชน์ แบ่งกิน แบ่งใช้และไม่ตระหนี่ถี่เหนียวจนเกินไปในชาติภพอื่นๆ

 

3. การรดน้ำศพ

การรดน้ำศพถือเป็นพิธีแรกที่เกิดขึ้นในพิธีศพ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและไว้อาลัยผู้ล่วงลับเป็นครั้งสุดท้ายของผู้คนที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการขออโหสิกรรมจากความล่วงเกินต่างๆ ต่อผู้ล่วงลับในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่

 

โดยน้ำที่ใช้อาบศพนั้นจะต้องเป็นน้ำมนต์ผสมน้ำสะอาดหรือน้ำอบ ซึ่งมักจะโรยตกแต่งด้วยดอกไม้หอม โดยผู้ที่มาเคารพศพจะตักน้ำรดลงบนมือข้างหนึ่งของผู้ล่วงลับ พร้อมกล่าวคำอาลัย, คำระลึกถึง, คำอโหสิกรรมต่างๆ ขณะที่รดน้ำลงไป จากนั้นผู้จัดพิธีศพ ก็จะทำการบรรจุผู้ล่วงลับใส่โลงเพื่อทำพิธีสวดศพต่อไป

 

4. การสวดศพ

การสวดศพ เรียกเป็นภาษาทางการว่า พิธีสวดอภิธรรม เป็นพิธีที่จัดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายแสดงให้เห็นถึงความจริงและสัจธรรมของชีวิตมนุษย์ และเป็นการระลึกถึงคุณความดีของผู้ล่วงลับเป็นครั้งสุดท้าย โดยผู้จัดพิธีจะนิมนต์พระเพื่อมาสวดบทอภิธรรม อันมีความหมายเกี่ยวกับสัจธรรมของชีวิตให้กับผู้ล่วงลับ และเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ล่วงลับ เกิดความเข้าใจถ่องแท้ของสังขารและความไม่เที่ยง ไม่จีรังยั่งยืนของสรรพสิ่ง

 โดยระยะเวลาในการสวดอภิธรรม ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้จัดงานว่าจะจัดกี่วัน ซึ่งส่วนใหญ่มักจะอยู่ที่ 3 วัน 5 วันและ 7 วัน 

 

นอกจากนี้การสวดศพยังเป็นพิธีสำคัญที่บรรดาญาติพี่น้องต่างๆ ของผู้ล่วงลับจะได้มารวมตัวกัน ทั้งนี้ด้วยความเชื่อที่ว่า การมารวมตัวกันของผู้คนที่เกี่ยวข้องจะทำให้ผู้ล่วงลับไม่เงียบเหงาวังเวง อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้เจ้าภาพหรือผู้จัดพิธีเกิดความรู้สึกผ่อนคลายจากความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน

พิธีสวดอภิธรรม

 

อนึ่ง  การเลี้ยงอาหารในงานพิธีสวดเป็นส่วนสำคัญหนึ่งที่จะขาดเสียมิได้  โดยทางเจ้าภาพจะมีการจัดเตรียมอาหารงานศพ อาหารว่างงานศพ หรือ ขนมงานศพ (Snack Box งานศพ) ขนมเบรค ให้แก่แขกผู้เข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพทุกวัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนและขอบคุณแขกที่ได้สละเวลาอันมีค่า และเดินทางไกลเพื่อมาร่วมไว้อาลัยผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้าย

Snack box งานศพ ราคาถูก
อาหารว่างงานศพ (Snack Box งานศพ) ราคา 26 บาท ***ถูกที่สุด การันตี*** – คลิก..ข้อมูลเพิ่มเติม

.

5. การฌาปนกิจ

 พิธีนี้จะอยู่ในช่วงท้ายสุดของพิธีศพและเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด  หากจัดพิธีศพ 7 วัน พิธีฌาปนกิจจะเกิดขึ้นในวันที่ 7 เป็นพิธีที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปของชีวิตอย่างแท้จริง โดยจะเป็นวันสุดท้ายที่ร่างของผู้ล่วงลับจะเข้าสู่เชิงตะกอน

ทั้งนี้มีความเชื่อว่า  วันที่ไม่ควรทำพิธีฌาปนกิจนั้น ได้แก่ วันพระ, วันอังคารและวันเก้ากอง (คือวันที่คนโบราณกำหนดไว้ว่าเป็นวันไม่มงคล) 

ตามความเชื่อ จะจัดให้มีการบวชหน้าไฟในวันฌาปนกิจ (วันเผาศพ) เป็นการบวชสามเณรเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ การบวชหน้าไฟเป็นประเพณีความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ จะทำให้ผู้เสียชีวิตได้รับบุญเป็นอย่างมาก

บวชหน้าไฟ คืออะไร บวชเพื่อใคร สำคัญมากแค่ไหน

 

โดยในวันฌาปนกิจ ผู้จัดพิธีจะนิมนต์พระมาสวดศพอีกหนึ่งครั้ง ก่อนที่จะทำการเคลื่อนศพ ไปสู่ฌาปนสถานหรือสถานที่เผาศพ ซึ่งตามความเชื่อของโบราณอาจจะใช้วิธีการแบกหามผู้ล่วงลับด้วยแรงคน แต่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนมาใช้รถเพื่อเคลื่อนย้ายแทน โดยจะใช้วิธีการโยงสายสิญจน์จากรถมาให้พ่อแม่, ญาติพี่น้องและผู้เกี่ยวข้องของผู้ล่วงลับได้ทำการจูงศพ โดยมีเณรที่บวชหน้าไฟเป็นผู้เดินนำ เพื่อนำไปยังสถานที่ที่จะทำการฌาปนกิจ

 

จากนั้นเณรจะทำการโปรยเหรียญ ซึ่งเรียกว่า เหรียญโปรยทาน โดยเชื่อกันว่าเป็นการซื้อทางให้แก่ดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้ได้ผ่านไปตามทางได้อย่างราบรื่น สะดวก ไม่ติดขัดสิ่งใด

และก่อนที่จะมีการเริ่มเผาศพนั้น จะมีพิธีกรรมเพื่อเป็นการสร้างกุศลผลบุญให้กับผู้เสียชีวิต ด้วยการทำการถวายสิ่งของต่างๆ ต่อพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งเรียกว่า ของไหว้วันเผา (ได้แก่ เครื่องไทยธรรม, เครื่องติดกัณฑ์เทศน์, ผ้าทอดบังสุกุล, ดอกไม้จันทน์ เป็นต้น) โดยผู้จัดพิธีจะทอดผ้าบังสุกุลขึ้นไปบนเมรุเผา

ของไหว้วันเผา

 

จากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการฌาปนกิจ ซึ่งพ่อแม่, ญาติพี่น้อง, เพื่อนฝูงและผู้เกี่ยวข้องของผู้ล่วงลับ จะได้เดินขึ้นไปวางดอกไม้จันทน์ให้กับผู้ล่วงลับบนเมรุเผา เพื่อระลึกถึงคุณงามความดี และบอกกล่าวอำลาอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย

ดอกไม้จันทน์
ดอกไม้จันทน์

 

ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้แทนความอาลัยและการขอขมาต่อผู้วายชนม์
ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้แทนความอาลัยและการขอขมาต่อผู้วายชนม์

 

ข้อมูลเพิ่มเติม ขั้นตอนพิธีการเผาหลอก เผาจริง

 

ทางเจ้าภาพจะจัดเตรียมของชำร่วยงานศพ ของแจกงานศพ เช่น ของชําร่วย สเปรย์แอลกอฮอล์, ไฟฉาย ของชำร่วยงานศพ, พิมเสนน้ำ ของชำร่วยงานศพ, กระเป๋าใส่เหรียญ ของชำร่วยงานศพ, พิมเสนน้ํา ลูกกลิ้ง ราคาถูก, ของชำร่วย ชินบัญชรแผ่นพับ, ของชำร่วย ไฟฉายด้ามยาว LED, ของชำร่วย ยาหม่อง, ของชำร่วย ยาหม่องน้ำ, ของชำร่วยถุงผ้า ฯลฯ เพื่อมอบแทนคำขอบคุณให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน โดยที่ของชำร่วยงานฌาปนกิจนั้น มักมีความหมายที่ดี เป็นศิริมงคล สามารถนำไปใช้งานได้จริง เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งานอย่างแท้จริง

 

 • ของชำร่วยงานศพ

  ของชําร่วย ยาพารา ถูกสุด 28 บาท ราคาโรงงาน ฟรีสติ๊กเกอร์ ถุงผ้าไหมแก้ว Cemol 50 เม็ด

  ฿38.00 ฿28.00

  ของชําร่วย ยาพารา ขนาด 500 มิลลิกรัม จำนวน 50 เม็ด ราคาถูกสุด 28 บาท (Flash Sale ราคาโรงงาน) **แถมฟรี สติ๊กเกอร์/ป้ายชื่อ พร้อมถุงผ้าไหมแก้ว** ยาพารากระปุกเล็ก แพคเกจสวยงาม แปะสติ๊กเกอร์ที่กล่อง พร้อมแจก พร้อมใช้งาน!

   

  ยาพารา ของชําร่วย ยาพาราเซตามอล ซีมอล (Cemol) บรรจุในกระปุกทรงกลม สีขาวทึบ (กันแสง) อย่างดี ฝาพลาสติกทรงกลมสีขาวทึบ กระปุกหุ้มด้วยพลาสติกใสแน่นหนาแข็งแรง

   

  สินค้าใหม่ ลอตใหม่ล่าสุดจากโรงงานโดยตรง (ไม่ใข่สินค้าค้างสต๊อค; ขอตรวจเช็ควันที่ผลิต และวันหมดอายุได้ค่ะ) หมดอายุในอีก 4-5 ปีข้างหน้า ยาพารา กระปุก50เม็ด ราคาส่ง คุณภาพดี

   

  • ฟรี*** ถุงผ้าไหมแก้ว สีทอง, สีดำ, สีครีม สวยงาม ภูมิฐาน สมฐานะ
  • ฟรี*** สติ๊กเกอร์ สีทอง, สีเงิน (เคลือบพลาสติกมันอย่างดี ที่ด้านหน้า) แปะที่กระปุก สินค้าพร้อมแจก พร้อมใช้งาน
  • การันตีความพึงพอใจ*** สติ๊กเกอร์คุณภาพดี หมึกติดทนทาน ไม่หลุดลอกแน่นอน

   

  ของชําร่วย งานฌาปนกิจ ยาพารา ของที่ระลึกงานฌาปนกิจ มีขนาดความสูง 6 เซนติเมตร x เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร – ขนาดเล็กกำลังเหมาะมือ พกพา ใส่กระเป๋า สะดวก สบาย

   

  โปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน นี้ เท่านั้น!

  + สั่งซื้อตั้งแต่ 100 ชิ้นขึ้นไป ลดราคาเหลือชิ้นละ 28 บาท (Flash Sale ราคาโรงงาน) ..(ระวัง! สินค้าค้างสต๊อค ราคาอาจจะถูกกว่านี้ แต่อันตราย!)

  + สั่งซื้อตั้งแต่ 500 ชิ้นขึ้นไป ลดราคาเหลือชิ้นละ 27.50 บาท

  + สั่งซื้อตั้งแต่ 1,000 ชิ้นขึ้นไป ลดราคาเหลือชิ้นละ 27 บาท

   

  ***ยาพารา ของชำร่วย ขนาด 100 เม็ด ราคาชิ้นละ 38 บาท

  (สั่่งซื้อ 500 ชิ้นขึ้นไป ชิ้นละ 37.50 บาท, สั่่งซื้อ 1,000 ชิ้นขึ้นไป ชิ้นละ 37 บาท)

  มีขนาดความสูง 7.7 เซนติเมตร x เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 เซนติเมตร

   

  สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ชิ้น แถมฟรี! สติ๊กเกอร์ติดของชำร่วยงานศพ / ป้ายชื่อของชำร่วยงานศพ

   

  Inbox ติดต่อสอบถาม ต่อรองราคา ได้จ้าาา

  (การันตี ราคาโรงงาน ราคาถูกกว่าร้านสะดวกซื้อ, Shopee, Lazada, สำเพ็ง)

   

  • สินค้าพร้อมส่ง ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ งานด่วน งานเร่ง ส่งไว ภายใน 1 วันทำการ (พื้นที่ห่างไกล 2 วัน)
  • พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล สั่งเช้า-ส่งบ่าย รวดเร็ว ทันใจ
  • รับประกันความพึงพอใจ สินค้าทุกชิ้นตรวจเช็คคุณภาพก่อนจัดส่งให้คุณลูกค้า

   

   

  LINE Id: @NippanGift

  LINE Add Friend (ภาษาไทย)

  Facebook:  NippanGift

  Facebook Message Us

  โทร: คลิก 082-516-5654 

   

   

   การทำบุญทำทานด้วยยารักษาโรค นับได้ว่าเป็นอานิสงส์ใหญ่ ไร้โรคา เป็นมหากุศล 

   

  ยาพาราเซตามอล แบบกระปุก (ยาพาราเซตามอล ของชำร่วยงานศพ) เป็นหนึ่งในของที่ระลึกงานฌาปนกิจ ของชำร่วยงานขาวดำ ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มีประโยชน์ นำไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน ถือเป็นยาสามัญประจำบ้านยอดนิยมที่ต้องมีติดไว้เสมอ

   

  พาราเซตามอล (Paracetamol) หรือ อะเซตามีโนเฟน (Acetaminophen) มีชื่อทางการค้าที่เป็นที่รู้จักคุ้นหู เช่น ซีมอล (Cemol), ซาร่า (Sara), ไทลินอล (Tylenol) เป็นต้น เป็นยาสามัญที่หาซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ มีฤทธิ์ลดไข้และแก้ปวดได้เป็นอย่างดี (รักษาอาการปวดระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง) บรรเทาอาการปวดศีรษะ ปวดเมื่อย ใช้ได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ไม่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองกระเพาะอาหาร ทำให้สามารถรับประทานได้ทั้งพร้อมมื้ออาหาร หรือในขณะที่ท้องว่างก็ได้ สามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อ และร้านของชำทั่วไป

   

  ด้วยสรรพคุณหลายอย่างนี้ ทำให้ยาพาราได้รับความนิยมอย่างมากในการนำมาจัดทำเป็นของชำร่วย เพื่อแจกจ่าย ทำเป็นของที่ระลึก ตามเทศกาลงานบุญ งานมงคล งานพิธีต่างๆ

   

  ยาพารา ยาเม็ดโดยทั่วไป จะมีอายุประมาณ 5 ปี นับจากวันที่ผลิต

   

  ข้อควรระวังในการใช้ยาพาราเซตามอล คือ ไม่ควรใช้ยาเกินครั้งละ 500 ถึง 1,000 มิลลิกรัม ภายในเวลา 4 ถึง 6 ชั่วโมง และไม่ควรเกินปริมาณ 4,000 มิลลิกรัม ในระยะเวลา 1 วัน

   

  ไม่ควรทานยาพาราเซตามอล ร่วมกับยาแก้แพ้ ยาแก้ปวด ยาแก้ไอ ยาแก้อาการหวัด ชนิดอื่นๆ เนื่องด้วยยาที่กล่าวมานี้นั้น มักจะมีส่วนผสมของพาราเซตามอลอยู่แล้ว เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาดได้นั่นเอง

   

   

  + ยาสามัญประจำบ้าน

  + ซื้อยาพารา

  + สรรพคุณ ยาพารา

   

   

  ของชำร่วยงานขาวดำ ราคาส่ง by NippanGift

  นิพพานกิฟ คือ ร้านขายของชำร่วย ของชำร่วยราคาส่ง ของชำร่วยออนไลน์ ร้านของชำร่วย ราคาส่ง | NippanGift.com
  ของชำร่วยราคาส่ง ของชำร่วยราคาไม่เกิน 10 บาท ของชำร่วยราคาไม่เกิน 20 บาท ของชำร่วยเก๋ๆ ขายส่งของชำร่วย ราคาโรงงาน ถูกกว่าร้านของชำร่วยสำเพ็ง จำหน่ายปลีก-ส่ง ส่งฟรี กรุงเทพฯ และปริมณฑล ร้านของชำร่วย พระราม 2

   

 • ของชำร่วยงานศพ

  ยาหม่องน้ำ ของชําร่วย ราคาถูก 27 บาท ฟรีถุงผ้าไหมแก้ว ฟรีสติ๊กเกอร์

  ฿28.00 ฿27.00

  ยาหม่องน้ํา ของชําร่วย ตราถ้วยทอง ขนาด 3 ซีซี ราคาถูก 27 บาท แถมฟรี! ถุงผ้าไหมแก้ว และสติ๊กเกอร์ แพคเกจสวยงาม สินค้าพร้อมใช้งาน สินค้าพร้อมแจก!

   

  ของชําร่วย ยาหม่องน้ํา บรรจุในขวดแก้วทรงแปดเหลี่ยมอย่างดี ฝาพลาสติกทรงแปดเหลี่ยมสีส้ม ซีลพลาสติกแน่นหนา ขนาด 3 cc คุณภาพดี ด้านนอกห่อหุ้มด้วยกล่องกระดาษเนื้อแข็งสีทองด้าน มีรูปถ้วยทอง พิมพ์สีทองเค เงางาม ราคาถูก ราคาส่ง ราคาโรงงานผู้ผลิต

   

  • แถมฟรี*** ถุงผ้าไหมแก้ว สีทอง, สีดำ แลดูสวยงาม ภูมิฐาน
  • แถมฟรี*** สติ๊กเกอร์ สีทอง, สีเงิน (เคลือบพลาสติกมันอย่างดี) ติดที่กล่องกระดาษ สินค้าพร้อมแจก พร้อมใช้งานได้ทันที
  • การันตีความพึงพอใจ*** การันตีความพึงพอใจ สติ๊กเกอร์คุณภาพดีเยี่ยม หมึกติดทนนาน ไม่หลุดลอกแน่นอน 100%

   

  ยาหม่องน้ำ ของชําร่วย ของที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ มีความกว้าง 4.2 x หนา 1.8 x สูง 6.5 เซนติเมตร ขนาดกำลังพอดีมือ สะดวกแก่การพกพา

   

  โปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม นี้ เท่านั้น!

  สั่งซื้อตั้งแต่ 500 ชิ้นขึ้นไป ลดราคาเหลือชิ้นละ 26 บาท

   

  สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ชิ้น แถมฟรี! สติ๊กเกอร์ติดของชำร่วยงานศพ

   

  Inbox ติดต่อสอบถาม ต่อรองราคา ได้จ้าาา

  (การันตี ราคาถูกกว่าร้านสะดวกซื้อ, Shopee, Lazada, สำเพ็ง)

   

  • สินค้าพร้อมส่ง ทั่วประเทศ งานด่วน งานเร่ง ภายใน 1 วันทำการ (พื้นที่ห่างไกล 2 วัน)
  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล สั่งเช้า ส่งบ่าย รวดเร็ว ทันใจ
  • รับประกันความพอใจ สินค้าทุกชิ้นตรวจเช็คคุณภาพก่อนจัดส่งให้คุณลูกค้า

   

   

  LINE Id: @NippanGift

  LINE Add Friend (ภาษาไทย)

  Facebook:  NippanGift

  Facebook Message Us

  โทร: คลิก 082-516-5654 

   

   

  ของชําร่วย ยาหม่องน้ำ เป็นหนึ่งในของแจกงานฌาปนกิจศพ ของชำร่วยงานศพ ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ด้วยสรรพคุณทางยามากมาย คัดสรรพิเศษจากสมุนไพรธรรมชาติ ประกอบด้วยสารสกัดจากสมุนไพรคลุกเคล้ากับน้ำมันธรรมชาติ (การบูร เมนทอล เกล็ดสะระแหน่ น้ำมันสะระแหน่ ฯลฯ) มีคุณสมบัติระเหยได้เร็ว มีความหอมเย็น เหมาะอย่างยิ่งในการบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด

   

  ด้วยสรรพคุณชั้นดีนี้เอง ทำให้ยาหม่องน้ำได้รับความนิยมอย่างสูงในการนำมาทำเป็นของชำร่วยเพื่อแจกจ่าย เป็นของที่ระลึกตามเทศกาล งานบุญ และงานมงคลต่างๆ

   

  ยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง เป็นแบรนด์ยาหม่องของคนไทย และมีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด ด้วยสโลแกนที่ว่า ‘มิตรคู่เรือน เพื่อนคู่ตัว’ ก่อตั้งขึ้นมาเกือบๆ 80 ปีแล้ว

   

   

  ของชำร่วยงานศพ นิพพานกิฟ ราคาส่ง by NippanGift

  นิพพานกิฟ คือ ร้านขายของชำร่วย ของชำร่วยราคาส่ง ของชำร่วยออนไลน์ ร้านของชำร่วย ราคาส่ง | NippanGift.com
  ของชำร่วยราคาส่ง ของชำร่วยราคาไม่เกิน 10 บาท ของชำร่วยราคาไม่เกิน 20 บาท ของชำร่วยเก๋ๆ ขายส่งของชำร่วย ราคาโรงงาน ถูกกว่าร้านของชำร่วยสำเพ็ง จำหน่ายปลีก-ส่ง ส่งฟรี กรุงเทพฯ และปริมณฑล ร้านของชำร่วย พระราม 2

 • ของชำร่วยงานศพ

  พิมเสนน้ำ หัวลูกกลิ้ง ฝาทอง ราคาถูก 11+ บาท ฟรีสติ๊กเกอร์ ของชำร่วย

  ฿14.00 ฿11.00

  พิมเสนน้ำ หัวลูกกลิ้ง ของชำร่วย ฝาทอง สวยงาม หอมกลิ่นการบูร ขนาด 3 ซีซี ขวดแก้วใส ทรงแปดเหลี่ยม สูง ดีไซน์สวยงาม หรูหรา พิมเสนน้ํา ผสมสีแบบเจือจางเพื่อเพิ่มความสวยงาม สดใส แลดูน่าใช้ มีหลายสี เช่น สีเขียว, สีเหลือง, สีน้ำเงิน, สีแดง เป็นต้น *ทุกสีกลิ่นเดียวกัน*

   

  พิมเสนน้ํา ลูกกลิ้ง ของชำร่วยงานศพ คุณภาพดี ราคาถูก ราคาส่ง ราคาโรงงานผู้ผลิต บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกแก้วใส ตกแต่งด้วยลวดสีทอง แลดูสวยงาม

   

  • แถมฟรี*** สติ๊กเกอร์สีทอง สีเงิน (เคลือบพลาสติกมันอย่างดี ด้านบน) ติดที่ถุงพลาสติกแก้ว สินค้าพร้อมแจก พร้อมใช้งานได้ทันที
  • การันตีความพึงพอใจ*** สติ๊กเกอร์คุณภาพดีเยี่ยม หมึกติดทนนาน ไม่หลุดลอกแน่นอน 100%

   

  พิมเสนน้ํา ลูกกลิ้ง ราคาถูก ของชำร่วยงานฌาปนกิจ เป็นหนึ่งในของแจกงานฌาปนกิจที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ด้วยขนาดที่เหมาะมือ กะทัดรัด จับถือสะดวก นำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริง ราคาไม่แพง เริ่มต้นเพียง 10 บาท เท่านั้น

   

  พิมเสนน้ำ ลูกกลิ้ง ของที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ มีความสูง 5.3 เซนติเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร ขนาดเล็ก พอดีมือ สะดวกแก่การพกพา

   

  โปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม นี้ เท่านั้น!

  พิมเสนน้ำ หัวลูกกลิ้ง:

  สั่งซื้อตั้งแต่ 200 ชิ้นขึ้นไป ลดราคาเหลือชิ้นละ 11 บาท

  สั่งซื้อตั้งแต่ 500 ชิ้นขึ้นไป ลดราคาเหลือชิ้นละ 10.50 บาท

   

  พิมเสนน้ำ ชุบสำลี:

  สั่งซื้อตั้งแต่ 200 ชิ้นขึ้นไป ลดราคาเหลือชิ้นละ 6 บาท

  สั่งซื้อตั้งแต่ 500 ชิ้นขึ้นไป ลดราคาเหลือชิ้นละ 5 บาท

  คลิก ของชำร่วย พิมเสนน้ำ ชุบสำลี ราคาถูก 5+ บาท

   

  สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ชิ้น แถมฟรี! สติ๊กเกอร์ติดของชำร่วยงานศพ

   

  Inbox ติดต่อสอบถาม ต่อรองราคา ได้จ้าาา

  (การันตี ราคาถูกกว่า Shopee, Lazada, สำเพ็ง)

   

  • สินค้าพร้อมส่ง ทุกจังหวัดทั่วประเทศ งานด่วน งานเร่ง ภายใน 1 วันทำการ (พื้นที่ห่างไกล 2 วัน)
  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล สั่งเช้า – ส่งบ่าย รวดเร็ว ทันใจ
  • รับประกันความพึงพอใจ สินค้าทุกชิ้นตรวจเช็คคุณภาพก่อนจัดส่งให้คุณลูกค้า

   

   

  LINE Id: @NippanGift

  LINE Add Friend (ภาษาไทย)

  Facebook:  NippanGift

  Facebook Message Us

  โทร: คลิก 082-516-5654 

   

   

  พิมเสนน้ำ ผลิตจากส่วนประกอบหลัก คือ พิมเสนเกร็ด เมนทอล การบูร และยูคาลิปตัส นำมาผสมในขวดแก้ว ทำการเขย่าขวดแรงๆ จนส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันกลายเป็นน้ำใส คลุกเคล้าจนเป็นเนื้อเดียวกัน

   

  พิมเสนน้ํา เป็นยาหอมสมุนไพรชั้นดี ราคาถูก นำมาใช้ประโยชน์ได้หลายทาง ใช้ในทางการแพทย์เพื่อรักษาอาการวิงเวียนศีรษะ บรรเทาอาการอักเสบของบาดแผลต่างๆ บนร่างกาย นำมาสกัดเพื่อให้ได้สารทำกลิ่นหอมต่าง ๆ มีกลิ่นที่หอมเย็น ชื่นใจ ดมแล้วรู้สึกสดชื่นทันที ช่วยแก้อาการหน้ามืดเป็นลม เมารถ เมาเรือ แมลงสัตว์กัดต่อย แก้อาการหวัด อาการปวดเมื่อย อาการเคล็ดขัดยอกต่างๆ บำรุงหัวใจ และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยสรรพคุณชั้นเลิศมากมายนี้เอง ทำให้พิมเสนน้ำได้รับความนิยมอย่างสูงในการแจกจ่ายเป็นของชำร่วย ของที่ระลึกตามเทศกาล งานบุญ งานมงคลต่างๆ

   

   

  ของชำร่วยงานศพราคาถูก by NippanGift

  นิพพานกิฟ คือ ร้านขายของชำร่วย ของชำร่วยราคาส่ง ของชำร่วยออนไลน์ ร้านของชำร่วย ราคาส่ง | NippanGift.com
  ของชำร่วยราคาส่ง ของชำร่วยราคาไม่เกิน 10 บาท ของชำร่วยราคาไม่เกิน 20 บาท ของชำร่วยเก๋ๆ ขายส่งของชำร่วย ราคาโรงงาน ถูกกว่าร้านของชำร่วยสำเพ็ง จำหน่ายปลีก-ส่ง ส่งฟรี กรุงเทพฯ และปริมณฑล ร้านของชำร่วย พระราม 2

 • ของชำร่วยงานศพ

  ไฟฉายด้ามยาว LED ของชำร่วย ราคาส่ง 12+ บาท ฟรีสติ๊กเกอร์

  ฿15.00 ฿12.00

  ของชำร่วย ไฟฉายด้ามยาว LED ของชำร่วยงานแต่ง ของชำร่วยงานเกษียณ ของชำร่วยงานศพ ราคาถูก ไฟฉายห่อด้วยถุงพลาสติกแก้วใส พร้อมลวดขลิบสีทอง สวยงาม

   

  • แถมฟรี*** สติ๊กเกอร์สีเงิน, สีทอง (เคลือบพลาสติกใสด้านบน อย่างดี) ติดที่ถุงพลาสติกแก้ว สินค้าพร้อมแจก พร้อมใช้งาน
  • การันตีความพึงพอใจ*** สติ๊กเกอร์คุณภาพดี การันตีหมึกติดนาน ไม่หลุดไม่ลอก

   

  ไฟฉายด้ามยาว led มาพร้อมถ่านกระดุมขนาดเล็ก 3 เม็ด หลอดไฟเป็นแบบ LED ด้านหน้ามีพลาสติกคล้ายเลนส์ ทำให้ส่องแสงสว่างมาก มีที่เปิด-ปิดอยู่ด้านข้าง ใช้งานถนัดมือ

   

  ไฟฉายด้ามยาว LED ของที่ระลึกงานศพ งานแต่ง งานเกษียณ มี 4 สี (คละสี) คือ สีเงิน สีทอง สีน้ำเงิน และสีแดง ผลิตจากพลาสติก เงา มีความแข็งแรง ขนาดกะทัดรัด มีสายคล้องสีดำ พกพาสะดวก ใช้งานง่าย

   

  ไฟฉายด้ามยาว LED ขนาดเล็ก ของที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ มีความยาว 12 เซนติเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.8 เซนติเมตร

   

  โปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม นี้ เท่านั้น!

  ไฟฉายด้ามยาว LED 4 สี:

  สั่งซื้อตั้งแต่ 200 ชิ้นขึ้นไป ลดราคาเหลือชิ้นละ 13 บาท

  สั่งซื้อตั้งแต่ 500 ชิ้นขึ้นไป ลดราคาเหลือชิ้นละ 12 บาท

   

  ไฟฉายเงินทอง:

  สั่งซื้อตั้งแต่ 200 ชิ้นขึ้นไป ลดราคาเหลือชิ้นละ 13 บาท

  สั่งซื้อตั้งแต่ 500 ชิ้นขึ้นไป ลดราคาเหลือชิ้นละ 12 บาท

   

  ขั้นต่ำในการสั่งซื้อ คือ 100 ชิ้น – แถมฟรี สติ๊กเกอร์ติดของชำร่วยงานฌาปนกิจ

   

  Inbox ติดต่อสอบถาม ต่อรองราคา ได้จ้าาา

  (การันตี ราคาถูกกว่า ช็อปปี้, ลาซาด้า, สำเพ็ง)

   

  • สินค้าพร้อมส่ง ทุกจังหวัดทั่วประเทศ งานด่วน งานเร่ง ภายใน 1 วันทำการ (พื้นที่ห่างไกล 2 วัน)
  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล สั่งเช้า – ส่งบ่าย รวดเร็ว ทันใจ
  • รับประกันความพึงพอใจ สินค้าทุกชิ้นตรวจเช็คคุณภาพก่อนจัดส่งให้คุณลูกค้า

   

   

  LINE@ Id: @NippanGift

  LINE Add Friend (ภาษาไทย)

  Facebook:  NippanGift

  Facebook Message Us

  โทร: คลิก 082-516-5654 

   

   

  นิพพานกิฟ ของชำร่วยงานศพไทย

  นิพพานกิฟ คือ ร้านขายของชำร่วยออนไลน์ ของชำร่วยราคาถูก ราคาส่ง | NippanGift.com
  ของชำร่วยราคาส่ง ของชำร่วยราคาไม่เกิน 20 บาท ของชำร่วยเก๋ๆ ขายส่งของชำร่วย ราคาโรงงาน ถูกกว่าร้านของชำร่วยสำเพ็ง Lazada Shopee จำหน่ายปลีก-ส่ง ส่งฟรี กรุงเทพฯ และปริมณฑล

 • ของชำร่วยงานศพ

  ไฟฉาย ของชำร่วยงานศพ งานแต่ง งานเกษียณ ราคาถูก ฟรีสติ๊กเกอร์

  ฿15.00 ฿12.00

  ของชำร่วยงานศพ ไฟฉาย ของชำร่วยงานแต่ง ของชำร่วยงานเกษียณ ราคาส่ง ราคาถูก บรรจุในถุงพลาสติกแก้วพร้อมลวดขลิบสีทอง  ของชำร่วย ไฟฉาย  ขนาดพกพา พร้อมแพคและป้ายชื่อ จัดส่งเร็วมีหน้าร้าน การันตีราคาถูกสุด

   

  • แถมฟรี*** สติ๊กเกอร์สีทอง หรือสีเงิน (เคลือบพลาสติกมันอย่างดี) ติดที่ถุงพลาสติกแก้ว พร้อมใช้งานได้ทันที
  • การันตีความพึงพอใจ*** สติ๊กเกอร์คุณภาพดีเยี่ยม หมึกติดทนนาน ไม่หลุดลอก 100%
  • ถุงผ้าไหมแก้ว บวกเพิ่ม 3 บาท

   

  ไฟฉาย ของที่ระลึก มาพร้อมถ่านกระดุม 3 เม็ด ที่ให้แสงสว่างมาก เนื่องจากด้านหน้าไฟฉายคล้ายเลนส์ หลอดไฟเป็นแบบ LED ทำให้ได้แสงที่สว่างมากยิ่งขึ้น มีที่เปิด-ปิดด้านข้าง

   

  ไฟฉาย ของที่ระลึกงานศพ งานแต่ง มี 2 สี คือ สีทองและสีเงิน ทำจากพลาสติก แข็งแรงทนทาน ขนาดเล็ก กะทัดรัด พร้อมสายคล้อง ทำให้จับถือถนัดมือ พกพาง่าย ใช้งานสะดวกสบาย

   

  ไฟฉาย ของที่ระลึกงานฌาปนกิจ มีความยาว 4 นิ้ว (10 เซนติเมตร) และเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว (2.5 เซนติเมตร)

   

  โปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม นี้ เท่านั้น!

  สั่งซื้อตั้งแต่ 200 ชิ้นขึ้นไป ลดราคาเหลือชิ้นละ 13 บาท .. (ถุงผ้าไหมแก้ว บวกเพิ่ม 3 บาท)

  สั่งซื้อตั้งแต่ 500 ชิ้นขึ้นไป ลดราคาเหลือชิ้นละ 12 บาท .. (ถุงผ้าไหมแก้ว บวกเพิ่ม 3 บาท)

   

  ไฟฉาย เป็นของชำร่วยที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ เนื่องมาจากเป็นของชำร่วยที่มีความหมายดีมาก ‘ แสงสว่างนำทาง 

   

  สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ชิ้น ฟรี สติ๊กเกอร์ติดของชำร่วยงานศพ / ป้ายชื่อของชำร่วย

   

  Inbox ติดต่อสอบถาม ต่อรองราคา ได้จ้าาา

  (การันตี ราคาถูกกว่า Shopee, Lazada, สำเพ็ง)

   

  • สินค้าพร้อมส่ง ทุกจังหวัดทั่วประเทศ งานด่วน งานเร่ง ภายใน 1 วันทำการ (พื้นที่ห่างไกล 2 วัน)
  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล สั่งเช้า – ส่งบ่าย รวดเร็ว ทันใจ
  • รับประกันความพึงพอใจ สินค้าทุกชิ้นตรวจเช็คคุณภาพก่อนจัดส่งให้คุณลูกค้า

   

   

  LINE@ Id: @NippanGift

  LINE Add Friend (ภาษาไทย)

  Facebook:  NippanGift

  Facebook Message Us

  โทร: คลิก 082-516-5654 

   

   

  ไฟฉาย ถือกำเนิดขึ้นมาครั้งแรกในปี ค.ศ.1899 ที่สหราชอาณาจักร โดยมีชื่อเรียกว่า Flash และมีการปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นเรื่อยมา จนปัจจุบันไฟฉายกลายเป็นสิ่งสำคัญประจำบ้าน ประจำตัว ของเราทุกคน เนื่องด้วยคุณประโยชน์มากมายหลายประการ เช่น ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ใช้ป้องกันตัว หรือใช้สำหรับนักเดินทาง เป็นต้น

   

  ส่วนประกอบหลักๆ ของไฟฉาย ได้แก่ หลอดไฟ, กระจกหน้าไฟฉาย, ตัวกระบอกไฟฉาย, ที่ปรับระดับแสงไฟ, ฝาปิดท้าย

   

  ไฟฉาย led ของชำร่วย

   

  ของชำร่วยงานฌาปนกิจ นิพพานกิฟ

  นิพพานกิฟ คือ ร้านขายของชำร่วย ของชำร่วยราคาถูก ของชำร่วยออนไลน์ ร้านของชำร่วย ราคาส่ง | NippanGift.com
  ของชำร่วยราคาส่ง ของชำร่วยราคาไม่เกิน 20 บาท ของชำร่วยเก๋ๆ ขายส่งของชำร่วย ราคาโรงงาน ถูกกว่าร้านของชำร่วยสำเพ็ง จำหน่ายปลีก-ส่ง ส่งฟรี กรุงเทพฯ และปริมณฑล

 • ของชำร่วยงานศพ

  กระเป๋าใส่เหรียญ ของชำร่วย ราคาถูก 11+ บาท ฟรีสติ๊กเกอร์ กระเป๋าใส่เงิน

  ฿13.00 ฿11.00

  ของชำร่วย กระเป๋าใส่เหรียญ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ แบบซิป สีทองสีเงิน ราคาถูก ราคาส่ง บรรจุในถุงพลาสติกแก้ว ตกแต่งด้วยลูกไม้สีทอง พร้อมโบว์สีทอง สวยงามมาก

   

  • แถมฟรี*** สติ๊กเกอร์สีทอง หรือสีเงิน (กันน้ำ เคลือบพลาสติกมันอย่างดี ที่ด้านบน) ติดที่ถุงพลาสติกแก้ว พร้อมใช้งานได้ทันที
  • การันตีความพึงพอใจ*** สติ๊กเกอร์คุณภาพดีเยี่ยม หมึกติดทนนาน ไม่หลุดลอก 100% การันตีความพอใจ

   

  กระเป๋าสตางค์ แบบมีซิป สีทอง สีเงิน ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ของชำร่วยงานแต่งงาน ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยขนาดที่กะทัดรัด รูปทรงครึ่งวงกลม น่ารัก ผ้ามีลวดลายสวยงาม ใช้ซิปอย่างดี แข็งแรงทนทาน

   

  กระเป๋าใส่เหรียญ ของที่ระลึกงานฌาปนกิจ ของชำร่วยงานแต่ง มีความกว้าง 4 นิ้ว (10 เซนติเมตร) และสูง 3 นิ้ว (7.5 เซนติเมตร) ขนาดประมาณฝ่ามือ จับถือสะดวก พกพาง่าย ไม่เกะกะ ไม่มีโครงแข็งใดๆ ทำให้สามารถบรรจุเหรียญได้เยอะ หยิบใช้สะดวกสบาย รวดเร็ว และเป็นการประหยัดพื้นที่ของกระเป๋าใบใหญ่ได้เป็นอย่างดี

   

  ของที่ระลึกงานศพ กระเป๋าใส่เหรียญ มี 2 สี คือ สีทองและสีเงิน ขนาดเล็ก กะทัดรัด ทำให้จับถือถนัดมือ

   

  กระเป๋าใส่เหรียญ เป็นของชำร่วยที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากเป็นของชำร่วยที่มีความหมายที่ดี เป็นมงคลมากๆ ‘ ร่ำรวย มั่งคั่งเงินทอง 

   

  โปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม นี้ เท่านั้น!

  สั่งซื้อตั้งแต่ 200 ชิ้นขึ้นไป ลดราคาเหลือชิ้นละ 12 บาท

  สั่งซื้อตั้งแต่ 500 ชิ้นขึ้นไป ลดราคาเหลือชิ้นละ 11 บาท

   

  สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ชิ้น ฟรี สติ๊กเกอร์ติดของชำร่วยงานศพ / ป้ายชื่อของชำร่วย
  สั่งซื้อครบ 1,000 ชิ้น บริการจัดส่งฟรี (พื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล)

   

  Inbox ติดต่อสอบถาม ต่อรองราคา ได้จ้าาา

  (การันตี ราคาถูกกว่า Lazada, Shopee, สำเพ็ง)

   

  • สินค้าพร้อมส่ง ทุกจังหวัดทั่วประเทศ งานด่วน งานเร่ง ภายใน 1 วันทำการ (พื้นที่ห่างไกล 2 วัน)
  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล สั่งเช้า – ส่งบ่าย รวดเร็ว ทันใจ
  • รับประกันความพึงพอใจ สินค้าทุกชิ้นตรวจเช็คคุณภาพก่อนจัดส่งให้คุณลูกค้า

   

   

  LINE@ Id: @NippanGift

  LINE Add Friend (ภาษาไทย)

  Facebook:  NippanGift

  Facebook Message Us

  โทร: คลิก 082-516-5654 

   

   

  เหตุผลที่ควรใช้กระเป๋าสตางค์เป็นของชำร่วย:

  • กระเป๋าสตางค์เป็นสิ่งที่เรามักพกติดตัวไปไหนมาไหนเสมอ ทำให้เกิดประโยชน์ในการนำไปใช้งานได้อย่างแท้จริง
  • คนจีนเชื่อกันว่า การให้กระเป๋าสตางค์เป็นเรื่องมงคล ทำให้เฮงๆ รวยๆ เงินทองไหลมาเทมา
  • กระเป๋าสตางค์ เสริมดวง เสริมโชคลาภ

   

  กระเป๋าสตางค์ใส่เหรียญ ของชำร่วย
  ของชําร่วย กระเป๋าใส่เหรียญ
  ของชำร่วยราคาไม่เกิน 20 บาท
  กระเป๋า ของชำร่วย ราคาถูก
  ของชำร่วยแต่งงาน กระเป๋าสตางค์
  กระเป๋าใส่เหรียญ กระเป๋าสตางค์ ของชำร่วย
  กระเป๋าของชําร่วย

   

   

  ของชำร่วยงานศพ NippanGift

  นิพพานกิฟ คือ ร้านขายของชำร่วย ของชำร่วยราคาถูก ของชำร่วยออนไลน์ ร้านของชำร่วย ราคาส่ง | NippanGift.com
  ของชำร่วยราคาส่ง ของชำร่วยราคาไม่เกิน 20 บาท ของชำร่วยเก๋ๆ ขายส่งของชำร่วย ราคาโรงงาน ถูกกว่าร้านของชำร่วยสำเพ็ง จำหน่ายปลีก-ส่ง ส่งฟรี กรุงเทพฯ และปริมณฑล

 • ของชำร่วยงานศพ

  ของชําร่วย สเปรย์แอลกอฮอล์ พกพา ราคาส่ง [16 บาท] ฟรีสติ๊กเกอร์ ออกแบบฟรี

  ฿35.00 ฿16.00

  สเปรย์แอลกอฮอล์ พกพา ของชำร่วย กลิ่นหอม แอลกอฮอล์ 75% ขนาด 20 ml. Food Grade ปลอดภัย สเปรย์ แอลกอฮอล์ ของชําร่วย

  ราคาส่ง ราคาถูก – งานด่วน ส่งด่วน ส่งไว ทั่วประเทศ 1 วันทำการ – มีของพร้อมส่ง สินค้าพร้อมส่ง – มีเลขจดแจ้ง – ใส่โลโก้แบรนด์สินค้าได้ ใส่ข้อความได้ สั่งทำ/สั่งผลิต/OEM ..คลิก

   

  • ของชำร่วยงานแต่ง เก๋ๆ
  • ของชำร่วยงานศพ งานฌาปนกิจ
  • ของชําร่วยงานเกษียณ ของแจกงานเกษียณ
  • ของแจกปีใหม่ เก๋ๆ
  • ของชำร่วยงานบุญ
  • ของชําร่วยงานสัมมนา
  • ของที่ระลึก งานสำคัญต่างๆ ของชําร่วย แอลกอฮอล์

  แอลกอฮอล์สเปรย์ ของชําร่วย สเปรย์แอลกอฮอล์ แบบการ์ด พกพา สเปรย์การ์ดแอลกอฮอล์ สเปรย์การ์ด ขายส่ง สเปรย์แอลกอฮอล์แบบตลับ

   

  • เอทิลแอลกอฮอล์ 75% ฟู้ดเกรด ปลอดภัย
  • ฆ่าเชื้อโรค ไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ได้ถึง 99.99%
  • ใช้ทำความสะอาดมือและสิ่งของได้เป็นอย่างดี โดยไม่ต้องล้างออก
  • สเปรย์ฉีดได้ประมาณ 250 – 300 ครั้ง
  • คุณสมบัติ ไม่เหนียวเหนอะหนะ แห้งเร็ว ถนอมผิวมือ
  • พร้อมน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติ
  • ให้ความชุ่มชื้น ผิวไม่แห้งกร้าน
  • กว้าง 5.8 cm, ยาว 8.5 cm, หนา 1 cm [ขนาดเล็กเท่าบัตรเครดิต]
  • มีเลขที่จดแจ้ง (13-1-6400042677) ขึ้นทะเบียนถูกต้อง เชื่อถือได้
  • สามารถเพิ่มข้อความ โลโก้ต่างๆ ได้ตามต้องการ
  • สามารถเติมแอลกอฮอล์เพิ่มได้ ใช้ได้หลายรอบ

   

   

  สเปรย์แอลกอฮอล์ แบบพกพา ของชำร่วย (งานแต่งงาน งานเกษียณอายุ งานฌาปนกิจศพ ฯลฯ) ราคาถูกสุด 16 บาท แถมฟรี สติ๊กเกอร์/ป้ายชื่อ – พร้อมถุงผ้าไหมแก้ว (บวกเพิ่ม 3 บาท) – แพคเกจสวยงาม แปะสติ๊กเกอร์ที่ตัวสินค้า พร้อมแจก พร้อมใช้งาน!

   

  สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ชิ้น แถมฟรี! สติ๊กเกอร์ติดของชำร่วยงานศพ / ป้ายชื่อของชำร่วยงานศพ

  ของชำร่วยงานศพ แอลกอฮอล์สเปรย์พกพา ของชําร่วย งานฌาปนกิจ แอลกอฮอล์

   

  • ฟรี*** สติ๊กเกอร์ (สี, ขาวดำ) 1 ด้าน (เคลือบกันน้ำอย่างดี) คมชัด สวยงาม
  • การันตีความพึงพอใจ*** สติ๊กเกอร์คุณภาพดี หมึกติดทนทาน ไม่หลุดลอกแน่นอน
  • ถุงผ้าไหมแก้ว สีทอง, สีดำ, สีครีม สวยงาม ภูมิฐาน สมฐานะ (เพิ่ม 3 บาท)

   

  สเปรย์แอลกอฮอล์แบบตลับ ของชำร่วย ของที่ระลึก มีขนาดความกว้าง 5.8 เซนติเมตร x ความยาว 8.5 เซนติเมตร x ความหนา 1 เซนติเมตร – ขนาดเล็ก(ขนาดเท่าบัตรเครดิต) หยิบจับเหมาะมือ พกพา ใส่กระเป๋า สะดวก สบาย

   

  โปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม นี้ เท่านั้น!

  – สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 20 ml

  สั่งซื้อตั้งแต่ 100 ชิ้นขึ้นไป ลดราคาเหลือชิ้นละ 16 บาท

  สั่งซื้อตั้งแต่ 500 ชิ้นขึ้นไป ลดราคาเหลือชิ้นละ 15 บาท

  สั่งซื้อตั้งแต่ 1,000 ชิ้นขึ้นไป ลดราคาเหลือชิ้นละ 14 บาท

   

  – สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 45 ml ลดราคาเหลือชิ้นละ 49 บาท

  – สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ml ลดราคาเหลือชิ้นละ 28 บาท

   

   

  สเปรย์แอลกอฮอล์แบบการ์ด สั่งทำ รับผลิต สเปรย์แอลกอฮอล์ ราคาถูก สเปรย์แอลกอฮอล์ แบบการ์ด ราคาส่ง พกพา ออกแบบตามความต้องการของคุณลูกค้า เหมาะทั้งสำหรับลูกค้าทั่วไป และหน่วยงาน องค์กร ห้างร้าน บริษัทต่างๆ (ออกใบกำกับภาษีได้)

  รับผลิต สเปรย์แอลกอฮอล์ แบบการ์ด แบบพกพา / รับผลิตสเปรย์การ์ด สเปรย์แอลกอฮอล์ พกพา สั่งทำ

  • ใส่โลโก้ ข้อความต่างๆ ได้ตามความต้องการของคุณลูกค้า
  • สร้างความโดดเด่นให้แบรนด์สินค้าของคุณ จดจำง่าย เป็นที่น่าจดจำ
  • สั่งผลิต OEM
  • สามารถออกใบกำกับภาษีได้, หักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้
  • สั่งทำจำนวนมาก ราคาลดลงได้อีก

   

   

  Inbox ติดต่อสอบถาม ต่อรองราคา ได้จ้าาา

  (การันตี ราคาถูกกว่า สำเพ็ง, ร้านสะดวกซื้อ, Shopee, Lazada)

   

  • สินค้าพร้อมส่ง ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ งานด่วน งานเร่ง ส่งไว ภายใน 1 วันทำการ (พื้นที่ห่างไกล 2 วัน)
  • พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล สั่งเช้า-ส่งบ่าย รวดเร็ว ทันใจ
  • รับประกันความพึงพอใจ สินค้าทุกชิ้นตรวจเช็คคุณภาพก่อนจัดส่งให้คุณลูกค้า

   

   

  LINE Id: @NippanGift

  LINE Add Friend (ภาษาไทย)

  Facebook:  NippanGift

  Facebook Message Us

  โทร: คลิก 082-516-5654 

   

   

  Alcohol 75% Hand Sanitizer Spray
  แอลกอฮอล์สเปรย์ 75% ใช้ทำความสะอาดผิวมือโดยไม่ต้องใช้น้ำ
  พร้อมน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติ ช่วยทำให้รู้สึกสดชื่น ลดปริมาณเชื้อโรค และช่วยถนอมผิวมือ

   

  วิธีใช้: ใช้ทำความสะอาดมือและผิวหนัง
  คำแนะนำ: เก็บในที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง
  ข้อควรระวัง: หลีกเลี่ยงกับการสัมผัสดวงตา เก็บให้พ้นแสงแดด หรือห่างจากเปลวไฟ

   

  แอลกอฮอล์เข้มข้น 75% (v/v)
  ยับยั้งเชื้อโรค 99.99%

   

   

   

   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดล่าสุดนี้ ทำให้สเปรย์แอลออฮอล์ แอลกอฮอล์สเปรย์ หรือ แอลกอฮอล์เจลล้างมือ กลายเป็นไอเท็มสำคัญที่ขาดไม่ได้ 

   

  เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) หรือ เอทานอล (Ethanol) มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อ ยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และรา ได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับการฆ่าเชื้อบนผิวหนังและการทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ จึงนิยมนำมาทำเป็นเจลล้างมือ สเปรย์ฆ่าเชื้อ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ โดยต้องมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่ 70% เป็นอย่างน้อย

   

  สเปรย์แอลกอฮอล์ สเปรย์การ์ดแอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์ ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสามารถใช้ล้างมือได้โดยไม่ต้องล้างน้ำออก ไม่เสียเวลา ไม่ยุ่งยาก สะดวก พกพาง่าย หาซื้อได้ง่าย

   

  ทั้งยังสามารถเติมกลิ่นหอม ชื่นใจ ทำให้น่าใช้มากยิ่งขึ้น

   

   

  ข้อควรรู้ในการเลือกซื้อ สเปรย์แอลกอฮอล์ แบบพกพา:

  1. ควรมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป เพราะเป็นสัดส่วนที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้เป็นอย่างดี
  2. มีการบรรจุในแพคเกจภาชนะที่สนิทมิดชิด วัสดุมีความแน่นหนา สามารถป้องกันการระเหยของแอลกอฮอล์ได้อย่างดี
  3. มีฉลากสินค้าที่มีการระบุข้อมูล รายละเอียดต่างๆ อย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น วิธีใช้งาน, วัน เดือน ปี ที่ผลิตและหมดอายุ, คำแนะนำ, ข้อควรระวัง, เลขที่ใบจดแจ้ง+, สถานที่ผลิต เป็นต้น
  4. ผู้จำหน่ายมีความน่าเชื่อถือ

   

  คุณสมบัติของเอทิลแอลกอฮอล์

  ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและเชื้อไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   

  + สเปรย์ แอลกอฮอล์ 20 ml ราคาส่ง

  + สเปรย์แอลกอฮอล์ 20 ml.

  + สเปรย์แอลกอฮอล์ 50 ml

  + สเปรย์แอลกอฮอล์ 50 ml ราคาส่ง

  + สเปรย์แอลกอฮอล์ 55 ml

  + สเปรย์แอลกอฮอล์ 55 ml ราคาถูก

  + สเปรย์การ์ดแอลกอฮอล์ ของชําร่วย

  + สเปรย์การ์ดแอลกอฮอล์ ขายส่ง

  + สเปรย์ แอลกอฮอล์ แบบพกพา ของชําร่วย

  + สเปรย์ การ์ด แอลกอฮอล์ ของชําร่วย

  + แอลกอฮอล์พกพา ของชําร่วย

  + สเปรย์แอลกอฮอล์ ของชำร่วยงานแต่ง

  + สเปรย์แอลกอฮอล์ ของชำร่วยงานศพ

  + สเปรย์แอลกอฮอล์ กลิ่นหอม

  + สเปรย์แอลกอฮอล์ 20 ml.

  + แอลกอฮอล์สเปรย์การ์ด

  + สเปรย์การ์ด ราคาส่ง

  + สเปรย์การ์ด แอลกอฮอล์

  + สเปรย์แอลกอฮอล์ แบบการ์ด เติมได้ไหม

  + สเปรย์แอลกอฮอล์การ์ด ราคาโรงงาน

  + ของชําร่วย งานฌาปนกิจ แอลกอฮอล์ facebook

  + ของชําร่วย สเปรย์แอลกอฮอล์ facebook

  + สเปรย์ แอลกอฮอล์ แบบการ์ด ซื้อที่ไหน

  + รับผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ น้ำหอม

  + รับผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ กลิ่นหอม

   

   

  ของชำร่วยงานศพ by NippanGift

  นิพพานกิฟ ร้านขายของชำร่วยออนไลน์ ร้านของชำร่วย ราคาส่ง | NippanGift.com
  ของชำร่วยราคาส่ง ของชำร่วยราคาไม่เกิน 5 บาท, ของชำร่วยราคาไม่เกิน 10 บาท, ของชำร่วยราคาไม่เกิน 20 บาท, ของชำร่วยเก๋ๆ, ขายส่งของชำร่วย ราคาโรงงานผู้ผลิต ถูกกว่าร้านของชำร่วยสำเพ็ง จำหน่ายปลีก-ส่ง ร้านของชำร่วย พระราม2

   

 • ของชำร่วยงานศพ

  ของชําร่วย พระคาถาชินบัญชรแผ่นพับ หนังสือสวดมนต์ แผ่นพับสวดมนต์ ราคาส่ง 10+ บาท

  ฿13.00 ฿10.00

  ของชำร่วยงานศพ บทสวดพระคาถาชินบัญชร ที่ระลึกงานฌาปนกิจ ของชำร่วยงานแต่งงาน แผ่นพับ บทสวดมนต์ พระคาถาชินบัญชร ราคาส่ง ราคาถูก บรรจุในถุงพลาสติกแก้วพร้อมลวดขลิบสีทอง หรูหรา ติดโบว์ สวยงาม มีขนาดกะทัดรัด พกพาง่าย

   

  • แถมฟรี*** สติ๊กเกอร์สีทอง หรือสีเงิน (เคลือบพลาสติกมันอย่างดี ที่ด้านบน) ติดที่ถุงพลาสติกแก้ว พร้อมใช้งานได้ทันที
  • การันตีความพึงพอใจ*** สติ๊กเกอร์คุณภาพดีเยี่ยม หมึกติดทนนาน ไม่หลุดลอก 100% การันตีความพอใจ

   

  ของชำร่วย พระคาถาชินบัญชรแผ่นพับ ผลิตจากกระดาษปอนด์ ปกปั๊มเคทอง เคเงิน แลดูภูมิฐาน ปกเป็นสีเหลืองทอง ลวดลายไทย อร่ามงดงาม เป็นแผ่นพับ 7 พับ พิมพ์สองด้าน (ด้านหน้าและด้านหลัง) ด้านใน พิมพ์ตัวอักษรสีดำ บนกระดาษสีครีมอ่อน อ่านสบายตา ราคาโรงงานผู้ผลิตโดยตรง

   

  ของชำร่วยพระคาถาชินบัญชร พระคาถาชินบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เป็นพระคาถาที่มีความขลัง ศักดิ์สิทธิ์ ได้รับการนับถือมาอย่างยาวนานเป็นร้อยปี พร้อมบทสวดพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง-มหากาพฯ), ชัยปริตร (มะหาการุณิโก), สัพพะมงคลคาถา, และ บทแผ่เมตตา

   

  แผ่นพับ บทสวดมนต์ พระคาถาชินบัญชร

  กระดาษใช้พิมพ์ : กระดาษปอนด์
  ขนาด (กาง) : กว้าง 13.3 x ยาว 49.5 ซม.
  ขนาด (พับ) : กว้าง 3.5 x ยาว 13.3 x สูง 1 ซม.
  สีหมึกพิมพ์ : 4 สี
  จำนวนหน้า : 2 หน้า

   

  ของชำร่วย แผ่นพับบทสวดมนต์พระคาถาชินบัญชร เป็นของชำร่วยที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ เนื่องมาจากเป็นของชำร่วยที่มีความหมายเป็นศิริมงคลยิ่ง  การแจกหนังสือธรรมะ บทสวดมนต์ แผ่นพับบทสวด นับว่าเป็นอานิสงค์ผลบุญอันยิ่งใหญ่ ส่งต่อถึงทั่วกัน 

   

  โปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม นี้ เท่านั้น!

  สั่งซื้อตั้งแต่ 200 ชิ้นขึ้นไป ลดราคาเหลือชิ้นละ 10 บาท

  สั่งซื้อตั้งแต่ 1,000 ชิ้นขึ้นไป ลดราคาเหลือชิ้นละ 9.5 บาท

   

  สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ชิ้น ฟรี สติ๊กเกอร์ติดของชำร่วยงานศพ / ป้ายชื่อของชำร่วย
  สั่งซื้อครบ 1,000 ชิ้น บริการจัดส่งฟรี (พื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล)

   

  Inbox ติดต่อสอบถาม ต่อรองราคา ได้จ้าาา

  (การันตี ราคาถูกกว่า Lazada, Shopee, สำเพ็ง)

   

  • สินค้าพร้อมส่ง ทุกจังหวัดทั่วประเทศ งานด่วน งานเร่ง ภายใน 1 วันทำการ (พื้นที่ห่างไกล 2 วัน)
  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล สั่งเช้า – ส่งบ่าย รวดเร็ว ทันใจ
  • รับประกันความพึงพอใจ สินค้าทุกชิ้นตรวจเช็คคุณภาพก่อนจัดส่งให้คุณลูกค้า

   

   

  LINE@ Id: @NippanGift

  LINE Add Friend (ภาษาไทย)

  Facebook:  NippanGift

  Facebook Message Us

  โทร: คลิก 082-516-5654 

   

   

  พระคาถาชินบัญชร เป็นพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่ตกทอดมาจากลังกา แพร่หลายเข้าสู่แดนสยามครั้งแรกที่เมืองลำพูน ได้รับความนิยมตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ ๔
  คำว่า ชิน มีความหมายถึง องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  คำว่า บัญชร มีความหมายถึง เกราะ หรือ กรง ลูกกรง
  ชินบัญชร หมายถึง เกราะป้องกันคุ้มกันภัยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

   

  การเรียนพระคาถาชินบัญชรให้เป็นผลดีนั้น ควรจะเริ่มสวดในวันพฤหัสบดี โดยใช้ธูปหอม 9 ดอก, เทียนแท้(ขาว) 2 เล่ม, ดอกบัวขาว 9 ดอก, ดอกมะลิ 1 พาน จากนั้นให้จุดธูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัย โดยการตั้งนะโม 3 จบ ต่อด้วยบทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ จากนั้นให้ตั้งจิตระลึกถึงสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี แล้วจึงอธิษฐานขอเรียนพระคาถานี้ ให้จำได้โดยเร็ว ใช้ได้เป็นผลดี

   

  บทสวดมนต์คาถาชินบัญชร (หลวงพ่อโต พรหมรังสี)
  ของชำร่วยงานศพพร้อมส่ง
  หนังสือสวดมนต์
  หนังสือธรรมมะพร้อมส่ง
  แผ่นพับสวดมนต์
  ของชำร่วยงานศพไม่เกิน 10 บาท
  ของชำร่วยงานศพด่วน
  สั่งของชำร่วยงานศพ
  ร้านของชำร่วยงานศพ พระราม2
  ของชำร่วยงานศพมีประโยชน์
  ของชำร่วยงานศพใช้ได้จริง

   

   

  ของที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ by NippanGift

  นิพพานกิฟ คือ ร้านขายของชำร่วย ของชำร่วยราคาส่ง ของชำร่วยออนไลน์ ร้านของชำร่วย ราคาถูก | NippanGift.com
  ของชำร่วยราคาส่ง ของชำร่วยราคาไม่เกิน 10 บาท, 20 บาท ของชำร่วยเก๋ๆ ขายส่งของชำร่วย ราคาโรงงาน ถูกกว่าร้านของชำร่วยสำเพ็ง จำหน่ายปลีก-ส่ง ส่งฟรี กรุงเทพฯ และปริมณฑล

 • ของชำร่วยงานศพ

  ยาหม่อง ของชําร่วย ราคาส่ง 31+ บาท ฟรีสติ๊กเกอร์ ถุงผ้าไหมแก้ว ยาหม่องตราถ้วยทอง

  ฿32.00 ฿31.00

  ยาหม่องตราถ้วยทอง ของชําร่วย ยาหม่อง ขนาด 12 กรัม ราคาถูก 31+ บาท แถมฟรี สติ๊กเกอร์/ป้ายชื่อ และถุงผ้าไหมแก้ว บรรจุแพคเกจสวยงาม ติดสติ๊กเกอร์ที่กล่อง สินค้าพร้อมแจก พร้อมใช้งาน!

   

  ยาหม่อง ของชําร่วย บรรจุในขวดแก้วทรงแปดเหลี่ยม อย่างดี ฝาพลาสติกทรงกลมสีส้ม ซีลพลาสติกใสแน่นหนาอย่างดี ยาหม่องตราถ้วยทอง 12 กรัม คุณภาพดี ด้านนอกห่อหุ้มด้วยกล่องกระดาษเนื้อแข็งสีส้ม-แดง มีรูปถ้วยทอง ใหญ่ เด่นสง่า

   

  • แถมฟรี*** ถุงผ้าไหมแก้ว สีทอง, สีดำ แลดูภูมิฐาน สวยงาม มีราคา
  • แถมฟรี*** สติ๊กเกอร์ สีทอง, สีเงิน (เคลือบพลาสติกมันอย่างดี ที่ด้านหน้า) ติดที่กล่องกระดาษ สินค้าพร้อมแจก พร้อมใช้งานได้ทันที
  • การันตีความพึงพอใจ*** สติ๊กเกอร์คุณภาพดี หมึกติดทนทาน ไม่หลุดลอกแน่นอน

   

  ของชําร่วย ยาหม่อง งานฌาปนกิจศพ – กล่องมีความกว้าง 3.6 x หนา 3.6 x สูง 5.2 เซนติเมตร – ขวดแก้วแปดเหลี่ยม สูง 3.5 x เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 เซนติเมตร – ขนาดกำลังดี สะดวกในการพกพา

   

  โปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม นี้ เท่านั้น!

  สั่งซื้อตั้งแต่ 200 ชิ้นขึ้นไป ลดราคาเหลือชิ้นละ 31.50 บาท

  สั่งซื้อตั้งแต่ 500 ชิ้นขึ้นไป ลดราคาเหลือชิ้นละ 31 บาท

   

  สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ชิ้น แถมฟรี! สติ๊กเกอร์ติดของชำร่วยงานศพ / ป้ายชื่อของชำร่วย

   

  Inbox ติดต่อสอบถาม ต่อรองราคา ได้จ้าาา

  (การันตี ราคาถูกกว่าร้านสะดวกซื้อ, Shopee, Lazada, สำเพ็ง)

   

  • สินค้าพร้อมส่ง ทุกจังหวัดทั่วประเทศ งานด่วน งานเร่ง ภายใน 1 วันทำการ (พื้นที่ห่างไกล 2 วัน)
  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล สั่งเช้า – ส่งบ่าย รวดเร็ว ทันใจ
  • รับประกันความพึงพอใจ สินค้าทุกชิ้นตรวจเช็คคุณภาพก่อนจัดส่งให้คุณลูกค้า

   

   

  LINE Id: @NippanGift

  LINE Add Friend (ภาษาไทย)

  Facebook:  NippanGift

  Facebook Message Us

  โทร: คลิก 082-516-5654 

   

   

  ยาหม่องตราถ้วยทอง ราคาส่ง เป็นหนึ่งในของที่ระลึกงานฌาปนกิจ ของชำร่วยงานศพ ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มีประโยชน์ ใช้งานได้จริง เป็นยาสามัญประจำบ้านยอดนิยม อุดมด้วยสรรพคุณทางยาหลายประการ ได้รับการคัดสรรพิเศษจากสมุนไพรธรรมชาติหลายชนิด ส่วนผสมหลักได้แก่ เมนทอล, การบูร, เมนทิล, น้ำมันยูคาลิปตัส, ซาลิไซเลท เป็นต้น

   

  คุณลักษณะและคุณสมบัติ เป็นขี้ผึ้ง สีเหลืองนวล มีกลิ่นหอม กลิ่นอ่อนโยน เย็นจางๆ ทำให้รู้สึกสบาย เหมาะอย่างยิ่งในการบรรเทาอาการปวดหัว วิงเวียนศีรษะ อาการปวด บวม หรือคัน อันเกิดจากแมลง สัตว์ กัดต่อย อาการคัดจมูกที่เกิดจากหวัด ลดน้ำมูก ลดอาการอักเสบ อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อาการระคายเคืองต่างๆ

   

  สรรพคุณทางยา ทำให้ผิวหนังบริเวณที่ทายาหม่อง อุ่นขึ้น ช่วยให้เลือดลมหมุนเวียนได้ดีขึ้น เบาเทาอาการเจ็บปวดต่างๆ และที่สำคัญคือ ไม่เหนียวเหนอะหนะ เหมาะกับการนวดเพื่อบรรเทา นวดเพื่อผ่อนคลาย เป็นอย่างยิ่ง

   

  ด้วยสรรพคุณชั้นดีมากมาย ทำให้ยาหม่องตราถ้วยทองได้รับความนิยมอย่างมากในการนำมาจัดทำเป็นของชำร่วย เพื่อแจกจ่าย ของที่ระลึก ตามเทศกาลงานบุญ งานมงคลต่างๆ

   

  ยาหม่องตราถ้วยทอง มาพร้อมสโลแกน ‘มิตรคู่เรือน เพื่อนคู่ตัว’ ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2487 เกือบๆ 80 ปีที่ผ่านมา ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เป็นแบรนด์ยาหม่องของคนไทยอย่างแท้จริง มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดในประเทศ เจ้าของคือ บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำกัด มีสินค้าหลากหลายชนิดทั้งแบบตลับ และแบบขวดแก้ว ยาหม่องน้ำ คิดดี้บาล์ม และผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันหลายชนิด ฯลฯ อีกทั้งยังมีการจำหน่ายในกว่า 10 ประเทศทั่วโลกด้วย

   

  + ยาหม่องถ้วยทอง 12 กรัม

  + ของชำร่วยงานศพ ยาหม่อง ตราถ้วยทอง 12 กรัม ขวดเล็ก

  + ยาหม่องตราถ้วยทอง ของชำร่วยงานศพ

  + ของชำร่วยงานศพ ยาหม่อง

   

   

  ของชำร่วยขาวดำ ราคาถูก นิพพานกิฟ by NippanGift

  นิพพานกิฟ คือ ร้านขายของชำร่วย ของชำร่วยราคาส่ง ของชำร่วยออนไลน์ ร้านของชำร่วย ราคาส่ง | NippanGift.com
  ของชำร่วยราคาส่ง ของชำร่วยราคาไม่เกิน 10 บาท ของชำร่วยราคาไม่เกิน 20 บาท ของชำร่วยเก๋ๆ ขายส่งของชำร่วย ราคาโรงงาน ถูกกว่าร้านของชำร่วยสำเพ็ง จำหน่ายปลีก-ส่ง ส่งฟรี กรุงเทพฯ และปริมณฑล ร้านของชำร่วย พระราม 2

 • ของชำร่วยงานศพ

  พิมเสนน้ำ ของชำร่วยงานศพ ราคาถูก 5+ บาท ฟรีสติ๊กเกอร์ ของชำร่วย

  ฿7.00 ฿5.00

  พิมเสนน้ำ ของชำร่วยงานศพ พิมเสน ของชำร่วย คุณภาพดี ราคาถูก ราคาส่ง บรรจุในถุงพลาสติกแก้ว ตกแต่งด้วยลวดสีทอง แลดูสวยงาม แถมฟรี! ถาดสแตนเลสอย่างดี [พิมเสนน้ำ ชุบสำลี, พิมเสนน้ำสำลี]

   

  • แถมฟรี*** สติ๊กเกอร์สีทอง หรือสีเงิน (เคลือบพลาสติกมันอย่างดี ที่ด้านบน) ติดที่ถุงพลาสติกแก้ว พร้อมใช้งานได้ทันที
  • การันตีความพึงพอใจ*** สติ๊กเกอร์คุณภาพดีเยี่ยม หมึกติดทนนาน ไม่หลุดลอก 100% การันตีความพอใจ

   

  พิมเสนน้ำ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ เป็นของแจกงานฌาปนกิจที่ได้รับความนิยมสูงสุดเรื่อยมา เนื่องด้วยขนาดที่กะทัดรัด น่ารัก ใช้ประโยชน์ได้จริง ราคาไม่แพง เริ่มต้นเพียง 5 บาท เท่านั้น

   

  พิมเสนน้ำ ของที่ระลึกงานฌาปนกิจ มีความสูง 3 เซนติเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร ขนาดเล็ก พอดีมือ สะดวกแก่การพกพา

   

  โปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม นี้ เท่านั้น!

  พิมเสนน้ำ ชุบสำลี:

  สั่งซื้อตั้งแต่ 200 ชิ้นขึ้นไป ลดราคาเหลือชิ้นละ 6 บาท

  สั่งซื้อตั้งแต่ 500 ชิ้นขึ้นไป ลดราคาเหลือชิ้นละ 5 บาท

   

  พิมเสนน้ำ หัวลูกกลิ้ง:

  สั่งซื้อตั้งแต่ 200 ชิ้นขึ้นไป ลดราคาเหลือชิ้นละ 11 บาท

  สั่งซื้อตั้งแต่ 500 ชิ้นขึ้นไป ลดราคาเหลือชิ้นละ 10 บาท

  คลิก พิมเสนน้ำ หัวลูกกลิ้ง

   

  สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ชิ้น ฟรี สติ๊กเกอร์ติดของชำร่วยงานศพ / ป้ายชื่อของชำร่วย
  สั่งซื้อครบ 1,000 ชิ้น บริการจัดส่งฟรี (พื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล)

   

  Inbox ติดต่อสอบถาม ต่อรองราคา ได้จ้าาา

  (การันตี ราคาถูกกว่า Lazada, Shopee, สำเพ็ง)

   

  • สินค้าพร้อมส่ง ทุกจังหวัดทั่วประเทศ งานด่วน งานเร่ง ภายใน 1 วันทำการ (พื้นที่ห่างไกล 2 วัน)
  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล สั่งเช้า – ส่งบ่าย รวดเร็ว ทันใจ
  • รับประกันความพึงพอใจ สินค้าทุกชิ้นตรวจเช็คคุณภาพก่อนจัดส่งให้คุณลูกค้า

   

   

  LINE@ Id: @NippanGift

  LINE Add Friend (ภาษาไทย)

  Facebook:  NippanGift

  Facebook Message Us

  โทร: คลิก 082-516-5654 

   

   

  พิมเสนน้ำ มีกลิ่นหอมเย็น ชื่นใจ สรรพคุณช่วยแก้อาการเป็นลม วิงเวียนศรีษะ หน้ามืดตาลาย เมารถ เมาเรือ แมลงสัตว์กัดต่อย แก้อาการเป็นหวัด แก้ปวดเมื่อย อาการเคล็ดขัดยอก ช่วยบำรุงหัวใจ ฯลฯ ด้วยคุณสมบัติมากมายนี้ทำให้พิมเสนน้ำได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งในการนำมาแจกเป็นของชำร่วยตามเทศกาล งานบุญต่างๆ

   

   

  ของชำร่วยงานศพ นิพพานกิฟ

  นิพพานกิฟ คือ ร้านขายของชำร่วย ของชำร่วยราคาถูก ของชำร่วยออนไลน์ ร้านของชำร่วย ราคาส่ง | NippanGift.com
  ของชำร่วยราคาส่ง ของชำร่วยราคาไม่เกิน 20 บาท ของชำร่วยเก๋ๆ ขายส่งของชำร่วย ราคาโรงงาน ถูกกว่าร้านของชำร่วยสำเพ็ง จำหน่ายปลีก-ส่ง ส่งฟรี กรุงเทพฯ และปริมณฑล

 • ของชำร่วยงานศพ

  ยาดมสมุนไพร ของชำร่วย ราคาถูก 6+ บาท ฟรีสติ๊กเกอร์ ยาดม ราคาส่ง

  ฿8.00 ฿6.00

  ยาดมสมุนไพร ของชำร่วย ของที่ระลึก ยาดม กลิ่นสมุนไพร ความหอมจากธรรมชาติ หอมเย็น สดชื่น คุณภาพดี ราคาถูก บรรจุในถุงพลาสติกแก้ว ตกแต่งด้วยโบว์สีทอง แลดูสวยงาม [ยาดมสมุนไพร ของชำร่วย กระปุกพลาสติก]

   

  ยาดม ของชำร่วย ผลิตจากสมุนไพรแห้งที่มีกลิ่นหอมเย็นหลายชนิด ได้แก่ กานพลู พริกไทยดำ ดอกจันทน์ เมนทอล นำมาหั่นเป็นชิ้นและผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันด้วยน้ำมันหอมระเหย เพื่อให้ได้กลิ่นหอมของสมุนไพร กลิ่นหอมฟุ้ง โล่งจมูก หอมชื่นใจ

   

  • แถมฟรี*** สติ๊กเกอร์สีทอง สีเงิน (เคลือบพลาสติกมันอย่างดี) ติดที่ถุงพลาสติกแก้ว สินค้าพร้อมแจก พร้อมใช้งานทันที!
  • การันตีความพึงพอใจ*** สติ๊กเกอร์คุณภาพดีเยี่ยม หมึกติดทนนาน ไม่หลุดลอกแน่นอน 100%

   

  ยาดม ของชำร่วยงานศพ ของแจกงานฌาปนกิจศพ มีความสูง 3 เซนติเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร ขนาดเล็ก พอดีมือ สะดวกแก่การพกพา

   

  ยาดมสมุนไพร ของชำร่วยงานศพ ราคาส่ง ราคาโรงงานผู้ผลิต ของชำร่วยงานฌาปนกิจ เป็นหนึ่งในของที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ด้วยขนาดที่เล็ก เหมาะมือ กะทัดรัด จับถือสะดวก ราคาไม่แพง เริ่มต้นเพียง 6 บาท เท่านั้น นำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริง

   

   

  โปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม นี้ เท่านั้น!

  สั่งซื้อตั้งแต่ 200 ชิ้นขึ้นไป ลดราคาเหลือชิ้นละ 7 บาท

  สั่งซื้อตั้งแต่ 500 ชิ้นขึ้นไป ลดราคาเหลือชิ้นละ 6 บาท

   

  สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ชิ้น แถมฟรี! สติ๊กเกอร์ติดของชำร่วย

   

  Inbox ติดต่อสอบถาม ต่อรองราคา ได้จ้าาา

  (การันตี ราคาถูกกว่าร้านสะดวกซื้อ, Shopee, Lazada, สำเพ็ง)

   

  • สินค้าพร้อมส่ง ทุกจังหวัดทั่วประเทศ งานด่วน งานเร่ง ภายใน 1 วันทำการ (พื้นที่ห่างไกล 2 วัน)
  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล สั่งเช้า – ส่งบ่าย รวดเร็ว ทันใจ
  • รับประกันความพึงพอใจ สินค้าทุกชิ้นตรวจเช็คคุณภาพก่อนจัดส่งให้คุณลูกค้า

   

   

   

  LINE Id: @NippanGift

  LINE Add Friend (ภาษาไทย)

  Facebook:  NippanGift

  Facebook Message Us

  โทร: คลิก 082-516-5654 

   

   

  ยาดมสมุนไพร ของชำร่วยงานศพ ด้วยกลิ่นหอมของสมุนไพรหลากหลายชนิด นำมาใช้ประโยชน์ได้หลายทาง ใช้สูดดม สรรพคุณช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม ตาลาย เมารถ เมาเรือ ทำให้รู้สึกสดชื่น และอื่นๆ อีกมากมาย ของชำร่วย ยาดมสมุนไพร

   

  ยาดมสมุนไพรหอม วัตถุดิบชั้นดี ถือเป็นของที่ระลึก ของฝากที่ซื้อง่าย พกสะดวก ราคาถูก ใช้ดมระหว่างเดินทาง ดมแล้วรู้สึกสดชื่นทันที ด้วยสรรพคุณชั้นเลิศมากมายนี้ ทำให้ยาดมสมุนไพรได้รับความนิยมอย่างมาก ในการแจกจ่ายเป็นของชำร่วย ของที่ระลึกตามเทศกาล งานบุญ งานมงคลต่างๆ

   

   

  นิพพานกิฟ ของชำร่วยงานศพ ราคาถูก by NippanGift

  นิพพานกิฟ คือ ร้านขายของชำร่วย ของชำร่วยราคาส่ง ของชำร่วยออนไลน์ ร้านของชำร่วย ราคาส่ง | NippanGift.com
  ของชำร่วยราคาส่ง ของชำร่วยราคาไม่เกิน 10 บาท ของชำร่วยราคาไม่เกิน 20 บาท ของชำร่วยเก๋ๆ ขายส่งของชำร่วย ราคาโรงงาน ถูกกว่าร้านของชำร่วยสำเพ็ง จำหน่ายปลีก-ส่ง ส่งฟรี กรุงเทพฯ และปริมณฑล ร้านของชำร่วย พระราม 2

 

ข้อมูลเพิ่มเติม ของชำร่วยงานศพ เลือกอย่างไร ให้เหมาะสม ถูกกาลเทศะ

 

นอกจากของที่ระลึกงานฌาปนกิจแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้ในพิธีศพ และเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เรื่อยมา คือ พวงหรีด เพื่อเป็นการแสดงถึงความอาลัยที่ผู้มอบพวงหรีดนั้นมีต่อผู้เสียชีวิต

พวงหรีด สำคัญอย่างไร จำเป็นต้องใช้พวงหรีดในงานศพหรือไม่

 

6. การเก็บกระดูกหลังจากฌาปนกิจและลอยอังคาร

เป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่มีการมาแต่โบราณ ในการเก็บกระดูกหรืออัฐิของผู้ล่วงลับเอาไว้ หลังร่างกายหรือสังขารของผู้ล่วงลับกลายเป็นเถ้าฐาน เพื่อนำไปลอยอังคาร การลอยอังคาร เป็นการบอกแก่ผู้ล่วงลับเป็นครั้งสุดท้าย ถึงการละสังขารที่แท้จริงไปสู่ภพภูมิใหม่ ซึ่งญาติพี่น้องหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ล่วงลับ ก็จะนำเอาอัฐิไปโปรยในแหล่งน้ำกว้างใหญ่ เพื่อให้ลมพัดปัดเป่าดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับไปสู่สุคติ

พิธีเก็บกระดูก พิธีเก็บอัฐิ ขั้นตอนและความเชื่อ

 

การลอยอังคาร เป็นการนำเถ้ากระดูกและเถ้าของสิ่งของที่นำมาใช้ในการฌาปนกิจ นำไปลอยในแม่น้ำ เป็นการส่งดวงวิญญาณของผู้วายชนม์ให้อยู่อย่างร่มเย็น ประดุจดั่งสายน้ำที่เย็นชื่นใจทุกเมื่อที่ได้สัมผัส โดยมีสถานที่หลายแห่งที่ได้รับความนิยมในการจัดพิธีลอยอังคาร เช่น กองทัพเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ, การลอยอังคาร วัดหลวงพ่อโสธร, ลอยอังคาร ท่าเรือปากเกร็ด เป็นต้น

 

การลอยอังคาร เป็นพิธีที่เสร็จสิ้นภายในไม่กี่ชั่วโมง นิยมทำต่อจากพิธีเก็บกระดูก

ลอยอังคาร พิธีส่งดวงวิญญาณสู่สุขคติภูมิอันร่มเย็น
ลอยอังคาร พิธีส่งดวงวิญญาณสู่สุขคติภูมิอันร่มเย็น

 

โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการเก็บอัฐิบางส่วนของผู้ล่วงลับเอาไว้เพื่อทำบุญ และไว้เพื่อระลึกถึงในวัดหรือโบสถ์ด้วย

 

พุทธศาสนา

 

พิธีฌาปนกิจนั้น จัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของผู้ล่วงลับ ที่ปฏิบัติสืบทอดมาจนกลายเป็นประเพณีและธรรมเนียม เป็นการทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งพ่อ-แม่, ญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูง ได้ตระหนักถึงชีวิตที่ล่วงลับของผู้ตาย ว่าไม่มีสิ่งใดในโลกที่จีรังและยั่งยืน เป็นการให้ความสำคัญเกี่ยวกับสัจธรรมของชีวิต

 

โดยทำให้ผู้ร่วมพิธีเข้าใจถึงหลักคำสอนในศาสนาต่างๆ ได้อย่างถ่องแท้ ด้วยการใช้ชีวิตที่ตั้งอยู่บนศีลธรรม เพื่อที่เมื่อเราจากโลกนี้ไป คุณงามความดีต่างๆ ที่เราทำเอาไว้จะช่วยส่งเสริมให้คนรอบข้างได้บุญกุศลนั้น รวมไปถึงการที่ดวงวิญญาณของเราจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีด้วยเช่นกันนั่นเอง

 

อนึ่ง หลังจากงานฌาปนกิจจะมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับ การใส่บาตร กรวดน้ํา ทำบุญครบรอบ 7 วัน, 50 วัน, ทำบุญ 100 วัน (นับจากวันที่เสียชีวิต) ซึ่งถือเป็นพิธีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อดวงวิญญาณของผู้วายชนม์ เพื่อที่จะได้หมดห่วงและเดินทางไปสู่ภพหน้า (สัมปรายภพ) อย่างสุขสงบต่อไป

อีกทั้งการทำบุญครบรอบวันเสียชีวิตเป็นการแสดงความกตัญญู เป็นการเตือนใจผู้ที่ยังมีชีวิตว่า ความตายเป็นสิ่งใกล้ตัว และทำให้ดำรงชีวิตอย่างมีสติ

การใส่บาตร กรวดน้ำ และการอุทิศบุญให้ผู้ล่วงลับ.

ทำบุญ 100 วัน

 

บทความเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ: ประวัติการฝังและเผาศพ

บทความกล่าวถึงประวัติของการฝังศพและการเผาศพ ตั้งแต่สมัยเมื่อประมาณ 5,000 ปีก่อน เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน มีวิวัฒนาการอย่างไร ความเชื่อค่านิยมอะไรบ้างที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ เป็นบทความที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

 

บทความเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ: การแจ้งตาย การแจ้งเสียชีวิต

บทความนี้กล่าวถึง ขั้นตอนแบบละเอียด (step-by-step) ของการแจ้งเสียชีวิต รวมถึงขั้นตอนในการขอใบมรณบัตรเพื่อเป็นการยืนยันการเสียชีวิต และใช้เป็นเอกสารสำคัญในการติดต่อกับหน่วยงานราชการต่อไป

 

ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ราคาส่ง:

ของชําร่วย พระคาถาชินบัญชรแผ่นพับ ราคาถูก
ของชําร่วย พระคาถาชินบัญชรแผ่นพับ ราคาถูก ***ราคาโปรโมชั่น 9 บาท*** (ราคาปกติ 12 บาท)

 

สเปรย์แอลกอฮอล์ พกพา ของชำร่วยงานฌาปนกิจ
สเปรย์แอลกอฮอล์ พกพา ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ราคาส่ง ***ราคาโปรโมชั่น 23 บาท*** (ราคาปกติ 35 บาท)

 

ของชำร่วย ไฟฉายเงินทอง
ของชำร่วย ไฟฉาย สีเงิน สีทอง ***ราคาโปรโมชั่น 12 บาท*** (ราคาปกติ 15 บาท)

 

ของชำร่วยงานศพ พิมเสนน้ำ ราคาถูก
ของชำร่วยงานศพ พิมเสนน้ำ ชุบสำลี ***ราคาโปรโมชั่น กระปุกละ 5 บาท*** (ราคาปกติ 7 บาท)

 

พิมเสนน้ำ หัวลูกกลิ้ง ของชำร่วยงานศพ
พิมเสนน้ำ หัวลูกกลิ้ง (ขนาด 3 cc) ***ราคาโปรโมชั่น ขวดละ 10 บาท*** (ราคาปกติ 13 บาท) … ขนาด 5 cc ราคาขวดละ 13 บาท (ราคาปกติ 15 บาท)

 

กระเป๋าใส่เหรียญ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ
กระเป๋าใส่เหรียญ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ***ราคาโปรโมชั่น 11 บาท*** (ปกติราคา 13 บาท)

 

ไฟฉายด้ามยาว LED ของชำร่วย ขนาดพกพา ราคาถูก
ไฟฉายด้ามยาว LED ของชำร่วย ขนาดพกพา ***ราคาโปรโมชั่น 12 บาท*** (ราคาปกติ 15 บาท)

 

ของชำร่วย ยาพารา ขนาด 50 เม็ด
ของชำร่วย ยาพารา Cemol ขนาด 50 เม็ด ***ราคาโปรโมชั่น 23 บาท*** (ราคาปกติ 27 บาท) … ขนาด 100 เม็ด ราคา 31 บาท (ราคาปกติ 35 บาท)

 

ยาหม่องน้ำ ของชําร่วย
ยาหม่องน้ำ ของชําร่วย ***ราคาโปรโมชั่น 24 บาท*** (ราคาปกติ 25 บาท)

 

ยาหม่องตราถ้วยทอง ของชำร่วย ราคาส่ง
ยาหม่อง ของชําร่วย ***ราคาโปรโมชั่น 31 บาท*** (ราคาปกติ 32 บาท)

 

 

หัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

One Reply to “งานฌาปนกิจคืออะไร งานศพไทย ความสำคัญของงานฌาปนกิจ พร้อมขั้นตอนการทำพิธีแบบไทย”

 1. งานฌาปนกิจ

  Reply

  เตรียมตัวตายกันได้แล้วทุกคน “ตอนใกล้ตาย” มันมีความรู้สึกอย่างไร? จงอย่าพยายามไม่อยากตาย เพราะยังไง ๆ ก็ต้องตาย ใครรู้ตัวว่าจะต้องตายช่วยกันแชร์ต่อ ใครมั่นใจว่าไม่ตายไม่ต้องแชร์

  อาการของการ “ตาย” ที่คนอื่นได้ศึกษามาหรือเคยได้พูดคุย
  กับคนมีประสบการณ์ใกล้ตาย (near-death experience) นั้นเป็นเช่นไร คุณหัชชา ณ บางช้าง เคยค้นคว้าเรื่องนี้มาเขียนใน “ภาวะหลังตาย” และเล่าว่า “กระบวนการตาย” ในระยะต่าง ๆ นั้นมี 4 ขั้นตอนอย่างนี้

  ๑. ระยะแรก เป็นระยะที่ธาตุดินเริ่มสลายตัว
  กลายเป็นน้ำ ผู้ตายจะรู้สึกอ่อนระโหย
  ไม่มีแรง การมองเห็นต่าง ๆ เริ่มเสื่อม
  มองอะไร ๆ ก็ไม่ชัด ทุกอย่างดูมัว ไปหมด
  ทุกอย่างที่เห็น เหมือนมองไปกลางถนน
  ขณะแดดจัดๆภาพต่างๆจะเต้นระยิบระยับ
  เต็มไปหมด

  ๒. ระยะที่น้ำจะกลายเป็นไฟ ช่วงนั้น
  น้ำในร่างกายเริ่มแห้งลง จะรู้สึก ชา ๆ ตื้อ ๆ
  เริ่มหมดความรู้สึก ไล่จากปลายเท้าขึ้นมา
  ประสาทหูเริ่มไม่รับรู้คือเริ่มไม่ได้ยินเสียง
  อะไร มองไปทางไหนก็เห็นแต่ควัน

  ๓. ระยะนี้ไฟเปลี่ยนเป็นลม
  หูจะไม่ได้ยินอะไรอีกเลย รู้สึกหนาว
  จับใจ ความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ หยุดหมด
  ลมหายใจอ่อนลงเรื่อย ๆ
  จมูกเริ่มไม่รับความรู้สึกเรื่องกลิ่น

  ๔. ระยะนี้ ธาตุลมจะเปลี่ยนเป็นอากาศธาตุ
  ตอนนี้ เจตสิกทุกอย่าง รวมทั้งการหายใจ
  จะหยุดหมดพลังงานทั้งหลายที่เคย
  ไหลเวียนอยู่ในร่างกายจะไหลกลับคืนไปสู่
  ระบบประสาทส่วนกลางหมด ลิ้นแข็ง
  ไม่รับรู้เรื่องรสชาติใดๆความรู้สึกสัมผัส
  หมดไป ความรู้สึกอยากโน่น อยากนี่ต่าง ๆ
  ที่เคยมีก็หมดไป มีความรู้สึกเหมือน
  อยู่กับแสงเทียนที่กำลังลุกโพลงอยู่เท่านั้น

  ท่านบอกว่าตอนนี้แหละที่แพทย์จะประกาศว่า
  ผู้ป่วยในความดูแล “ถึงแก่กรรม” แล้ว (clinical death)

  นั่นก็คือจุดที่ “เวทนา” ทั้งหมดดับไป สมองและระบบไหลเวียนต่าง ๆ ของร่างกายหยุดทำงานหมด แปลว่ารูปและนาม หรือเบญจขันธ์ ตายไปแล้ว

  ก็ต้องถกกันต่อไปว่า ถ้าเราเชื่อว่า วิญญาณยังอยู่ต่อเมื่อร่างกายสลายไป จะไปอยู่ที่ไหนอย่างไรต่อไป

  อ่านเจออีกแหล่งหนึ่งเรื่อง “ลักษณะการตาย” ตามแนวคิดแบบ “เซน” ที่คุณ “โชติช่วง นาดอน” เคยรวบรวมไว้ในหนังสือ “จิตคือพุทธะ” เมื่อนานมาแล้ว

  ท่านบอกว่าคนเราตายได้สองลักษณะ คือ “ตายอย่างปราศจากที่พึ่ง” และ
  “ตายอย่างสมบูรณ์ด้วยที่พึ่ง”

  คนที่ตายย่างแรกนั้นเวลาใกล้จะสิ้นลม มีอารมณ์ผิดไปจากปกติ จิตใจกลัดกลุ้มยุ่งเหยิง เรียกว่า “จิตวิการ” ซึ่งหมายถึงจิตเกิดความปวดร้าวทรมานเพราะ
  ยัง “ยึดติด” กับหลายเรื่อง

  หรือที่ผมเรียกว่า “ไม่ยอมตายทั้ง ๆ ที่ต้องตาย” นั่นคือจิตใจยังติดข้องกับอุปาทาน ๔ ประการคือ

  ๑. ติดอยู่กับทรัพย์สินเงินทอง
  ๒. ห่วงใยอาลัยในสิ่งที่เป็นรูป และอรูป
  โดยเห็นว่าเป็นของเที่ยง
  ๓. มีนิวรณ์ความวุ่นวาย ฟุ้งซ่าน
  มาห้ามจิตมิให้บรรลุความดี
  ๔. มีความดูแคลนเมินเฉยในคุณพระรัตนตรัย

  เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ตายลักษณะอาการ
  อย่างนี้ เรียกว่าตายอย่างอนาถา

  ส่วนการตายอย่างสมบูรณ์ด้วยที่พึ่งนั้น
  แปลว่าคนใกล้ตายมีสติอารมณ์ผ่องใส
  ไม่หวั่นไหว และซาบซึ้งในวิธีของมรณกรรม และยึดหลัก ๔ ประการคือ

  ๑. มีอารมณ์เฉย ๆ
  ซาบซึ้งถึงกฎธรรมดาแห่งความตาย
  ๒. ซาบซึ้งถึงสภาพการณ์สิ่งในโลกของ
  ความไม่เที่ยง ไม่เป็นแก่นสาร
  ๓. รำลึกถึงกุศลกรรมที่ได้ผ่านมาในชีวิต
  และเกิดปิติปลาบปลื้ม
  ๔. ยึดมั่นเอาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
  อยู่ตลอดเวลาจนสิ้นลมหายใจ

  ด้วยเหตุนี้แหละ, ผมจึงเห็นว่าการ
  “ฝึกตายก่อนตาย”ดั่งที่ท่านพุทธทาส หรือ.. หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบาอาจารย์ โดยเฉพาะ..
  หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี ท่านเคยสอนเรานั้น
  เป็นเรื่องที่ประเสริฐสุดแล้ว

  แต่คนส่วนใหญ่กลัวตาย แม้จะเอ่ยถึงคำว่าตายก็รับไม่ได้ เพราะถือว่าเป็นการ “แช่ง” ทั้ง ๆ ที่ไม่มีใครหนีความตายได้แม้แต่คนเดียว
  การเรียนรู้ “มรณาอุปายะ” หรือ “ฝึกตายก่อนตาย” นั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญ
  ทำให้มันสนุกเสีย ให้มันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นน่ายินดี ก็จะทำให้ความทุกข์ระหว่างมีชีวิตอยู่นั้น
  ลดน้อยถอยลง และเมื่อถึงเวลาที่ต้องจากโลกนี้ไปก็ไม่ตกใจ
  ไมตื่นเต้น ไม่รันทดและทรมานเพราะ..
  ความกลัวและความไม่ต้องการที่จะจากไป

  ชาวพุทธที่ฝึกปฏิบัติธรรมในสาระจริง ๆ (ไม่ใช่แค่ทำบุญแล้วนึกว่าจะต้องไปสวรรค์
  โดยไม่ต้องปฏิบัติธรรม) ก็จะเข้าใจว่า.. “ขันธ์ทั้งห้า” ล้วนไม่เที่ยง ไม่มีความแน่นอน เปลี่ยนแปลงและทรุดโทรม และท้ายสุดก็แตกดับไป และระหว่างที่มรณกาลมาถึงนั้น ขันธ์ห้าก็ย่อมจะแปรปรวน จึงควรจะเตรียมตัวและเตรียมใจไว้

  เมื่อความตายมาถึง, เราก็จะได้ไม่ทุรนทุราย และตายอย่างมีสติ และ “รู้เท่าทันความตาย” ซึ่งเป็นสุดยอดของการมีชีวิตอยู่นั่นเอง..
  …หมั่นเจริญสติ ภาวนา ให้มาก ๆ ถึงเวลาตายสบายนักแล !!!

  ท่านคมสรณ์ ข่าวสารงานพระธรรมทูตอินเดีย
  นำมาฝากเตือนสติกันรวมทั้งตนเองด้วย
  หมายเหตุ: ถ้าใครมั่นใจว่าไม่ตายไม่ต้องแชร์

  *******************

  “จิตสุดท้ายก่อนตาย”

  โดย .. นพ.สรศักดิ์ ศุภผล
  รพ.รามา ผู้ส่งบทความดีๆนี้

  “จิตหลังความตาย 20 นาทีแรก”
  ก็มีความสำคัญในการเปลี่ยนภพด้วย
  “การศึกษาทางประสาทสรีรวิทยา
  นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน
  พบว่า หนูที่ตายใหม่ๆ หัวใจหยุดทำงาน
  เลือดหยุดไปเลี้ยงสมอง
  แต่คลื่นสมองยังคงอยู่ในภาวะ
  “ตื่นตัวขั้นสูง”
  บ่งบอกถึงการมีสติสัมปชัญญะ
  ของคนเมื่อหัวใจหยุดเต้น
  ดังนั้น .. ทางการแพทย์บอกว่า
  “ตาย” .. แต่สมองยังทำงานอยู่
  เป็น “การสร้างภาพจากสังขารจิต 20 นาที”
  ว่าจะไปภพภูมิใด

  ดังนั้น .. จึงควร “เหนี่ยวนำ
  ไม่ให้นิมิตมาหลอกหลอน 20 นาที
  หลังหัวใจหยุดเต้น
  (กรรม กรรมนิมิต คตินิมิต)
  การเข้าสู่ความมืด(ภวังคจิต)
  บังสุกุล คำศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละศาสนา
  จะปลุกจิตให้ตื่นหรือถอนออกมาเอง
  แปลว่า .. ต่อให้ก่อนตาย
  ญาติและคนไข้ได้เตรียมตัว
  เหนี่ยวนำจิตเป็นอย่างดี จนตายไปแล้ว
  (ก็คือหัวใจหยุดทำงาน)
  สมองก็ยังเหนี่ยวนำสิ่งที่ทำก่อนตายอยู่
  เช่น .. ถ้ากำลังสวดมนต์ภาวนา
  ตายไปแล้วจิตและสมองก็ยังหมกมุ่น
  อยู่กับการสวดมนต์ภาวนา
  ดวงจิตก็ย่อมเปลี่ยนภพภูมิไปที่ดี
  แต่หากสมมติว่า .. ก่อนตายเตรียมตัวดีมาก
  แต่เมื่อตายไปแล้ว
  ญาติๆ ร้องไห้ระงมเสียงดังลั่น
  หรือ ลูกหลานทะเลาะแย่งสมบัติ
  ด้วยเสียงแซ่งแซ่ บรรยากาศเหล่านั้น
  ก็จะเหนี่ยวนำให้สมองครุ่นคิดตรงนั้น
  และก็นำพาดวงจิตไปสู่ภพภูมิไม่ดีได้ นั่นเอง

  ดังนั้น .. สิ่งที่ควรทำหลังความตาย 20 นาทีแรก คือ .. “สวดมนต์”
  เมื่อรู้ว่ามีคนตาย ก็หยิบขวดน้ำมนต์เย็นๆ
  ในตู้เย็นติดมือไป และ หยดน้ำมนต์ที่ตาที่สาม (จักระ 6) ตรงหน้าผากหว่างคิ้ว
  เพื่อให้ความเย็นของน้ำไปส่งสัญญาณ
  ให้สมองที่ตรงกลางข้างในซึ่งยังทำงานอยู่
  ได้ตื่นตัวฟังเสียงสวดมนต์หรือบังสุกุล
  แต่ถ้าใครไม่มีน้ำมนต์ ก็ให้ใช้น้ำเย็นธรรมดาก็ได้

  สรุป
  บรรยากาศในการเตรียมตัวก่อนตาย
  และหลังความตาย 20 นาที
  จะต้องปราศจากเสียงร้องไห้เศร้าโศก
  การทะเลาะเบาะแว้ง
  หรือ .. การพูดเรื่องไม่สบายใจ
  เพื่อให้คนตายได้เปลี่ยนภพภูมิที่ดีขึ้น
  แต่ทั้งนี้ .. ตอนที่มีชีวิตอยู่
  ก็ต้องทำความดี ละความชั่ว
  ขัดเกลาจิตใจให้ผ่องใสด้วย
  จะได้พร้อมเปลี่ยนภพภูมิได้ ทุกที่ ทุกเวลา
  จิตใครเศร้าหมองก็สั่งจิตให้คลาย
  ความเศร้าหมอง ให้อภัยปล่อยวาง
  คิดซะว่า .. กฎหมายเอาผิดไม่ได้
  แต่ก็หนีกฏแห่งกรรมไม่พ้น
  ปล่อยให้เป็นหน้าที่กฏแห่งกรรม
  เราไม่ต้องไปเอาคืนแก้แค้น
  เอาเวลามาทำจิตให้ผ่องใสเข้าสู่ความว่างดีกว่า

  ผู้ใด เผยแผ่ ผู้นั้น ได้สะสมบุญ บารมี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
 
 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
Product added!
The product is already in the wishlist!
Removed from Wishlist

The product has been added to your cart.

Continue shopping View Cart