ฮวงซุ้ย ประวัติความเป็นมา การเลือกฮวงซุ้ยให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย

ฮวงซุ้ย ประวัติความเป็นมา การเลือกฮวงซุ้ยให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย

ฮวงซุ้ย (a Chinese graveyard, a cemetery) เป็นที่พำนักแห่งสุดท้ายของผู้วายชนม์ที่มีประวัติอันยาวนานซึ่งสามารถย้อนกลับไปได้หลายพันปี

โดยเฉพาะอารยธรรมจีนที่มีความเก่าแก่และได้วางรากฐานทางสังคม ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี และการปกครองสืบทอดมาจนปัจจุบัน

ฮวงซุ้ย จึงมีความหมายมากกว่าสุสาน แต่เป็นดุจดั่งสถานที่หลอมรวมจิตใจของความเป็นสังคมเข้าไว้ด้วยกัน เป็นสถานที่ซึ่งบรรพชนและลูกหลานได้มารวมอยู่ด้วยกัน เพื่อสะท้อนความสำคัญของสถาบันหลักของสังคม นั่นก็คือสถาบันครอบครัว

 

ซึ่งในวันนี้เราจะพาคุณเดินทางย้อนกลับไปในอดีตเพื่อศึกษาความสำคัญของฮวงซุ้ย ความหมาย รูปแบบ และความเชื่อ ตลอดจนการจัดการฮวงซุ้ยในบริบทปัจจุบันแบบเจาะลึก หากพร้อมแล้ว ตามมาดูกันเลย

 

ของชําร่วย สเปรย์แอลกอฮอล์ แบบพกพา ราคาส่ง แบบการ์ด ราคาถูก

ฮวงซุ้ย ประวัติความเป็นมา การเลือกฮวงซุ้ยให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย

 

ความหมายของฮวงซุ้ย

หากอ้างอิงความหมายจากพจนานุกรมไทย ฉบับเปลื้อง ณ นคร  ฮวงซุ้ย หมายถึง สถานที่ฝังศพตามประเพณีจีน หรือสุสานของคนเชื้อสายจีน  นั่นเอง

ทั้งนี้ ฮวงซุ้ยอาจจะมีความแตกต่างจากสุสานตามความเชื่ออื่น ๆ ตรงที่มีการนำศาสตร์ฮวงจุ้ยเข้ามาหาตำแหน่งในการเลือกฮวงซุ้ยที่เหมาะสม โดยเฉพาะทิศทางของสายลมและแหล่งน้ำที่อยู่บริเวณโดยรอบ

หลักการสำคัญในการเลือกฮวงซุ้ยที่เหมาะแก่การเป็นสถานที่พำนักแห่งสุดท้ายของบรรพชน คือ

 • ความสดชื่น
 • สว่างสไว
 • โล่งโปร่งสบาย
 • มีตำแหน่งรับลมและน้ำที่เหมาะสม

ไม่ต่างจากการใช้หลักฮวงจุ้ยในการเลือกที่ดินสร้างบ้าน หรือตกแต่งภายในบ้านนั่นเอง

ฮวงจุ้ย เป็นคำภาษาจีนที่คุ้นหูได้ยินกันบ่อยครั้ง ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Feng Shui โดย “เฟิง”(风) แปลว่าลม และ “สุ่ย” (水) แปลว่าน้ำ

 

ความสำคัญของฮวงซุ้ย และประวัติความเป็นมา

พิธีกรรมศพของคนต่างเชื้อชาติย่อมมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปตามวัฒนธรรม ความเชื่อ และค่านิยมเฉพาะของคนกลุ่มนั้น

ในขณะที่คนไทย (งานฌาปนกิจ งานศพ) นิยมจัดการกับเถ้ากระดูกของผู้วายชนม์ด้วยการลอยอังคาร สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมที่กายหยาบได้ดับสูญสลายไปแล้วกลับคืนสู่ธรรมชาติ

ในทางความเชื่อของ  คนไทยเชื้อสายจีนให้ความสำคัญกับบรรพบุรุษ ในฐานะผู้มีพระคุณซึ่งเป็นต้นธารของความรัก ความร่ำรวย และสายเลือดที่ไหลเวียนอยู่ภายในครอบครัวขนาดใหญ่  ร้านของชำร่วยงานศพ ราคาถูก

 

ด้วยเหตุนี้ การเลือกที่พำนักแห่งสุดท้ายของบรรพชนอย่างฮวงซุ้ยนั้น จึงมิได้หมายถึงการเลือกที่ฝังศพหรือเถ้าถ่านของผู้ล่วงลับเท่านั้น หากยังให้ความสำคัญกับการเป็นสถานที่สำหรับการรวมตัวกันของญาติพี่น้อง โดยเฉพาะใน พิธีเชงเม้ง หรือพิธีไหว้บรรพบุรุษร่วมกัน

 

อันสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพัน และความสำคัญของสถาบันครอบครัวที่ฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมของชาวจีนมาอย่างเนิ่นนานหลายพันปี

การเลือกฮวงซุ้ยให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย

 

ข้อมูลจากคัมภีร์หลุมศพจีนโบราณทำให้ทราบว่า  ชาวจีนมีแบบแผนและธรรมเนียมในการเลือกฮวงซุ้ยมาอย่างยาวนานมากกว่าพันปี  สะท้อนให้เห็นถึงพิธีกรรมในการจัดการศพผู้วายชนม์ที่มีความซับซ้อน ประณีตบรรจง และมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติ โดยเฉพาะ

 • ดิน
 • ลม
 • ฟ้า
 • อากาศ

อันมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับสรรพชีวิตที่กำเนิดขึ้นมา ตั้งอยู่ และดับลงไปตามสังขาร

 

การเลือกฮวงซุ้ยจึงจัดว่าเป็นศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยแขนงหนึ่งที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการดำเนินชีวิต ตลอดจนการดีไซน์สถานที่ต่าง ๆ ตามหลักสถาปัตยกรรมสมัยใหม่

 

จึงนับว่า  ฮวงซุ้ยเป็นศาสตร์แห่งการจัดการหลุมศพที่มีความคลาสสิคเหนือกาลเวลา และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจีนอันเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าและยังใช้ได้จริงในปัจจุบัน 

 

ฮวงซุ้ยแต่ละแบบราคาเท่าไหร่

ฮวงซุ้ย ราคา

.

คัมภีร์ฮวงซุ้ย หรือคัมภีร์หลุมฝังศพจีนโบราณ

ตำราฮวงซุ้ย  หลักการเลือกฮวงซุ้ยในปัจจุบันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอย ๆ หากแต่ใช้การอ้างอิงกับหลักโบราณที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ฮวงซุ้ยหรือคัมภีร์หลุมฝังศพจีนโบราณอายุยาวนานกว่าพันปี ซึ่งคัมภีร์ดังกล่าวได้ใช้หลักการหยินและหยาง 

ตลอดจนพลังงานชี่อย่างลมปราณและสายฝนเป็นปัจจัยในการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของฮวงซุ้ย โดยเฉพาะตำแหน่งที่มีพลังงานชี่ซึ่งเป็นพลังงานแห่งชีวิตสามารถไหลเวียนได้อย่างสะดวก

 

เนื่องจากตามหลักฮวงซุ้ยโบราณ บริเวณที่เป็นศูนย์รวมของพลังงานชี่เปรียบเสมือนครรภ์มารดาที่มีพลังงานที่ให้กำเนิดร่างกาย และเป็นที่พำนักสุดท้ายของดวงวิญญาณ ในทัศนะนี้ ฮวงซุ้ยเปรียบได้กับ ‘บ้านเกิด’ ที่ดวงวิญญาณเดินทางกลับคืนไปสู่จุดเริ่มต้นเมื่อร่างกายสูญสลายไปตามอายุขัยนั่นเอง

 

ทั้งนี้ คัมภีร์ฮวงซุ้ยหรือคัมภีร์หลุมฝังศพจีนโบราณนั้น ก็คาดว่าน่าจะถูกเขียนขึ้นสมัยราชวงศ์จิ้นเมื่อราว ๆ 1,600 ปีที่แล้ว เนื้อหาสาระตลอดจนธรรมเนียมและจารีตเกี่ยวกับการเลือกฮวงซุ้ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปให้สอดคล้องกับยุคสมัย

แต่หลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานชี่และความสัมพันธ์กับธรรมชาติของฮวงซุ้ยนั้น ยังมีลักษณะคงเดิม เนื่องจากไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ยุคสมัย  ความสำคัญของดิน ลม น้ำ และอากาศยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการหลักฮวงจุ้ย  ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านสำหรับคนเป็น หรือที่พำนักสำหรับผู้วายชนม์อยู่เช่นเดิม

 

การเลือกฮวงซุ้ยให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย

ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากคัมภีร์ฮวงซุ้ยหรือหลักฮวงจุ้ยร่วมสมัย ที่มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับปัจจุบันมากยิ่งขึ้น การเลือกฮวงซุ้ยให้มีความเหมาะสมกับหลักทางวิศวกรรมและความเชื่อ ควรจะต้องมีองค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้

ฮวงจุ้ย
ฮวงจุ้ย

 

1. ชัยภูมิพื้นฐาน

 สิ่งที่สำคัญที่สุดของการเลือกชัยภูมิเพื่อสร้างฮวงซุ้ยก็คือ พื้นที่ดังกล่าวควรอยู่บริเวณ ‘เชิงเขา’  เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูก ไม่เบียดเบนพื้นที่ทำมาหากินของคนเป็น ตลอดจนเป็นการแยกพื้นที่ของคนเป็นและคนตายออกจากกันอย่างชัดเจน

นอกจากนั้น พื้นที่ดังกล่าวยังควรที่จะต้องมี ‘ที่มา’ ตามหลักฮวงจุ้ย ตลอดจนมีอาณาจักรที่สอดคล้องกับตำแหน่งที่ตั้งตามหลักวิชาฮวงจุ้ย แยกตาม 4 สัตว์มงคลตามความเชื่อของชาวจีน ประกอบด้วย

 • เต่าดำ
 • หงส์แดง
 • เสือขาว
 • มังกรเขียว

จะเห็นได้ว่าหลักในการเลือกฮวงซุ้ยนั้นมีความซับซ้อนมากทีเดียว และการเลือกตำแหน่งที่ตั้งของฮวงซุ้ยในประเทศไทยก็นับว่าหาได้ไม่ง่ายนัก ส่วนใหญ่จะมีการแบ่งโซนอย่างชัดเจนเพื่อแยกพื้นที่ของคนเป็นและคนตายออกจากกันตามหลักฮวงจุ้ยนั่นเอง

ฮวงจุ้ยพื้นฐาน เสือขาว มังกรเขียว เต่าดำ หงษ์แดง

.

2. ทิศทางที่ดี

 อิทธิพลของดวงดารานับว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกฮวงซุ้ยไม่น้อย เนื่องจากชาวจีนโบราณเชื่อว่าตำแหน่งแห่งที่ที่ดีจะเป็นศูนย์กลางของพลังงานจักรวาล โดยเฉพาะพลังงานชี่ที่นับว่าเป็นพลังงานดีที่จะนำความสุข ความสำเร็จ และความสงบสุขมาสู่ผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว 

ไม่ว่าจะเป็นหลัก 9 ดาวบิน หรือดวงดาวทั้ง 9 ที่เป็นจุดกำเนิดของหลักฮวงจุ้ยซึ่งส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนบนโลก ทั้งคนเป็นและคนตาย

 

ดังนั้น การเลือกตำแหน่งที่ตั้งของฮวงซุ้ยจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกให้สอดคล้องกับหลักดวงดาว

 

เพราะตามความเชื่อแล้ว การวางตำแหน่งหรือองศาผิดพลาดเพียงแค่นิดเดียวก็ส่งผลต่อความสงบสุขของผู้วายชนม์ และจะพาลทำให้ลูกหลานมีชีวิตที่ไม่เป็นสุขได้ด้วยเช่นกัน

ฮวงจุ้ยดาว9ยุค : ตอนพิเศษ”ทำเลฮวงซุ้ยที่ดี”

.

3. ประวัติส่วนตัวของผู้วายชนม์

 อีกหนึ่งสิ่งที่คัมภีร์ฮวงซุ้ยให้ความสำคัญ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างฮวงซุ้ยกับประวัติของผู้วายชนม์ โดยเฉพาะวันเดือนปีเกิดที่ควรมีความสัมพันธ์กับทิศทางที่ฝังศพลงไปในฮวงซุ้ย เพื่ออาจจะส่งผลต่อความสงบสุขของผู้ตายได้เช่นกัน 

เพราะฉะนั้น การเลือกฮวงซุ้ยที่เหมาะสมจึงควรมีความสอดคล้องกับประวัติของผู้เสียชีวิต ไม่ว่าจะเป็นธาตุปีเกิดของบรรพบุรุษ ดวงประจำตัว ตลอดจนราศีต่าง ๆ ที่ควรมีความสอดคล้องกับทิศที่จะฝังร่างไว้ มิฉะนั้น อาจจะส่งผลเสียต่อลูกหลานตามหลักความเชื่อได้ หากกระทำอย่างผิดวิธีและไม่รู้จักธรรมเนียมการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยและฮวงซุ้ย

.

4. ฤกษ์ยาม

 อีกหนึ่งปัจจัยที่มีบทบาทสำคัญในหลากหลายความเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นพิธีศพแบบพราหมณ์-ฮินดูหรือแบบจีนโบราณ นั่นคือ การเลือกฤกษ์ยามที่ถูกต้องและเหมาะสมนั่นเอง 

โดยในอดีตนั้นพิธีการฝังศพบรรพชนจะให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการได้ฤกษ์ยามที่ดี โดยจะไม่มีการฝังศพจนกว่าจะได้ฤกษ์ที่ปลอดภัยและน่าพึงพอใจ รวมทั้ง ต้องได้ฤกษ์ที่มีความสอดคล้องกับราศีและประวัติของผู้ล่วงลับเป็นสำคัญ

หากรีบฝังศพโดยไม่ได้ดูฤกษ์ยามหรือสะเพร่าไม่ใส่ใจแล้ว อาจจะส่งผลกระทบทำให้วิญญาณของบรรพชนไม่เป็นสุข อันนำมาสู่ความเดือดร้อนของลูกหลานได้ ไม่ว่าจะเป็นการประสบปัญหา ทำมาค้าขายไม่คล่อง หรือต้องเผชิญหน้ากับโรคภัยไข้เจ็บได้เช่นกัน

 

ทำอย่างไรเมื่อฮวงซุ้ยเสียหาย

นอกจากการเลือกตำแหน่งที่ตั้งของฮวงซุ้ยที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวแล้ว การดูแลรักษาฮวงซุ้ยให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง แข็งแรงก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญต่อความเชื่อของลูกหลานเชื้อสายจีนเช่นเดียวกัน

เนื่องจากตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว  ฮวงซุ้ยที่มีร่องรอยปริแตก เสียหาย หรือแตกร้าว ย่อมหมายถึงสัญญาณของความร้าวฉานที่อาจเกิดขึ้นกับครอบครัว  เปรียบได้กับกิ่งก้านสาขาที่อาจจะแตกหักออกไปจากไม้ใหญ่ที่เรียกว่าตระกูล

 

ดังนั้น การหมั่นตรวจสอบโครงสร้างความแข็งแรงของฮวงซุ้ยทุกครั้งที่มีโอกาสจึงเป็นสิ่งที่คุณต้องให้ความสนใจ เนื่องจากวัสดุที่ใช้สร้างฮวงซุ้ยนั้นมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละสถานที่

ตลอดจนตำแหน่งที่ตั้งของฮวงซุ้ยตามหลักฮวงจุ้ยที่ต้องเปิดโล่งโปร่ง รับลมและแสงแดดเป็นเวลานาน อาจทำให้โครงสร้างของฮวงซุ้ยเสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็ว เมื่อพบรอยแตกแล้ว ให้รีบดำเนินการซ่อมแซมอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

 

เนื่องจากรอยเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลต่อรากฐานของฮวงซุ้ย และอาจนำไปสู่ความเสียหายที่หนักมากขึ้นได้หากไม่ระมัดระวัง นอกจากนั้น ยังส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวที่อาจขัดแย้งระหองระแหงต่อกัน จึงควรต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้ฮวงซุ้ยกลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว เพื่อความสุขสงบภายในครอบครัว

 

การไหว้บรรพบุรุษที่ฮวงซุ้ย

ปกติแล้ว คนไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่จะมานัดพบกันในช่วงเทศกาลไหว้บรรพบุรุษ หรือ เชงเม้ง (เช็งเม้ง) ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวญาติพี่น้องภายในครอบครัวจะมารวมตัวกันที่ฮวงซุ้ย เพื่อทำพิธีไหว้บรรพบุรุษ อันนับว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากในปัจจุบันที่สมาชิกทุกคนของตระกูลจะมารวมตัวกัน เพื่อสักการะและรำลึกถึงบุญคุณของบรรพชนที่ได้กรุยทางชีวิตไว้ให้ลูกหลานแต่ละคน

การเตรียมอาหารสำหรับไหว้บรรพบุรุษ ในเทศกาลเชงเม้ง
การเตรียมอาหารสำหรับไหว้บรรพบุรุษ ในเทศกาลเชงเม้ง

 

สำหรับอุปกรณ์และของที่ต้องเตรียมสำหรับการไหว้ก็มีความแตกต่างกันออกไป แต่ส่วนใหญ่จะแบ่งการไหว้บรรพบุรุษที่ฮวงซุ้ยออกเป็น 2 ประการ ได้แก่

 • การไหว้โท่วตี้ซิ่ง แปะเอี้ย และเจ้าที่ประจำฮวงซุ้ย และ
 • การไหว้อากง อาม่า หรือพ่อแม่

ซึ่งปกติแล้วการไหว้จะเริ่มต้นที่การไหว้โท่วตี้ซิ่งก่อน จึงจะตามด้วยการไหว้บรรพบุรุษ จากนั้นก็จะมีการเผากระดาษเงินกระดาษทอง และจุดประทัดเพื่อเป็นเครื่องหมายในการอำนวยพรให้ลูกหลานของบรรพชนทุกคนพานพบกับสิ่งที่ดีงามในชีวิต เนื่องจากได้มาแสดงความเคารพต่อผู้ล่วงลับตามหน้าที่และประเพณีแล้วนั่นเอง

 

 ศาสตร์แห่งการเลือกฮวงซุ้ยเป็นหนึ่งในศาสตร์โบราณที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานกว่าพันปี เป็นวิชาที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของบรรพชนและครอบครัวที่แฝงฝังอยู่ภายในวัฒนธรรมจีน และยังดำรงอยู่ในครอบครัวคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีนทุกครัวเรือนในปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตาม การเลือกฮวงซุ้ยนั้นจะต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับหลักวิชา แม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไป แต่การเลือกฮวงซุ้ยอย่างไม่ใส่ใจหรือรีบร้อนเกินไป อาจจะส่งผลทำให้เกิดความไม่สบายใจ และนำไปสู่ความทุกข์ร้อนในหมู่ญาติพี่น้องได้เช่นกัน

ดังนั้น คุณจึงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการเลือกฮวงซุ้ย ก่อนที่จะนำร่างของบรรพบุรุษที่คุณเคารพรักไปพักผ่อนในที่พำนักสุดท้ายของชีวิต

 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 

2 Replies to “ฮวงซุ้ย ประวัติความเป็นมา การเลือกฮวงซุ้ยให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย”

 1. แนน

  Reply

  ขอบคุณข้อมูลดีดีมากค่ะ

 2. research paper online

  Reply

  I just couldn’t go aweay your ssite before suggesting that I actually loved the standard info an individual
  supply for your guests? Is going to be back frequently in order to inspect new posts
  https://www.patreon.com/posts/44364327
  research paper online
  research paper online http://www.persuasiveessayoutline.sitew.us/Uintah-School-District-.d.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
 
 

Product added!
The product is already in the wishlist!

The product has been added to your cart.

Continue shopping View Cart