งานบวชคืออะไร ประวัติของงานบวช ทำไมถึงเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่

งานบวช คืออะไร

งานบวช – ปัจจุบันงานบวชถือเป็นงานที่ทำแล้วเกิดบุญใหญ่ได้ง่าย เมื่อมีงานบวชเมื่อใดเพื่อนพ้องและญาติมิตรต่างเต็มใจเข้ามาช่วยเหลืองานกันอย่างเต็มที่

 ซึ่งการบวชพระ งานบวชพระ เป็นงานพิธีที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน โดยชายไทยทุกคนล้วนต้องเข้ารับการบวชด้วยกันทั้งนั้น 

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้จะมีผู้ที่เข้ารับการบวชน้อยลง แต่ความสำคัญของงานบวชหาได้ลดน้อยลงไปไม่

และวันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับงานบวช ว่ามีความสำคัญเช่นไร ทำไมจึงถือเป็นงานที่ได้บุญยิ่งใหญ่งานหนึ่ง การบวช คืออะไร งานบวชต้องเตรียมอะไรบ้าง

งานบวช ภาษาอังกฤษ คือ Buddhist Ordination

นิพพานกิฟ ร้านของชำร่วยงานศพ ของที่ระลึกงานฌาปนกิจ ของที่ระลึกงานศพ ของแจกงานศพ สเปรย์แอลกอฮอล์ พกพา ของชำร่วย ราคาส่ง

งานบวช คืออะไร

 

ประวัติงานบวช

การบวช ประวัติ – การบวชมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล หลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ได้มีการเผยแผ่พระธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้มาให้แก่คนทั่วไปได้รับรู้

ซึ่งก็มีผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมและขอมาปฏิบัติเช่นเดียวกับพระองค์ ถือเป็นการขอบวชนั่นเอง

 

เมื่อมีผู้ที่ต้องการเข้ามาศึกษาพระธรรมมากขึ้น พระพุทธเจ้าจึงได้มีการวางกฎ ข้อปฏิบัติที่เรียกว่า “พระธรรมวินัย” ขึ้นมาเพื่อให้หมู่สงฆ์มีหลักปฏิบัติที่เป็นในทางเดียวกันและสามารถอยู่ด้วยกันอย่างสันติ

 

นอกจากการบวชที่ได้รับอนุญาตจากพระพุทธเจ้าแล้ว ในสมัยพุทธกาลยังมีการบวชอีก 2 แบบ คือ การบวชแบบติสรณคมนูปสัมปทา คือ การบวชสำหรับผู้ที่บรรลุไตรสรณคมน์ แล้ว

และการบวชแบบญัตติจตุตถกรรมวาจา คือ การบวชโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะสงฆ์

 โดยการบวชจะเริ่มจากการบรรพชาเป็นสามเณรเสียก่อน เพื่อทำการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนเบื้องต้น เมื่อพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าคนผู้นั้นมีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นพระได้ จะทำการอุปสมบทเป็นพระภิกษุให้ในเวลาต่อมา 

ซึ่งยังคงใช้การบรรพชาในการบวชเณรและใช้การอุปสมบทในการบวชพระสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

 

หลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงปรินิพพาน รูปแบบของการขอบวชได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา โดยมีการจัดงานรื่นเริงและขั้นตอนการบวชที่ต่างออกไป ตามความเชื่อและประเพณีของคนในท้องถิ่น

 

ทว่าบวชจะเป็นการบวชแบบญัตติจตุตถกรรมวาจา ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะสงฆ์จึงจะสามารถทำการบวชได้ ซึ่งถือเป็นรูปแบบการบวชเดียวที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันนี้

 

งานบวช
ขอขอบคุณ ภาพงานบวชสวยๆ จากเวปไซต์ akei789.com

.

รูปแบบของการบวช

การบวชที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

 

1. การบรรพชา

ใช้กับการบวชเณร คือ การบวชให้กับผู้ที่มีอายุน้อยกว่าอายุครบบวช

 

ซึ่งในปัจจุบันได้กำหนดอายุครบบวชคือ 20 ปีบริบูรณ์ หรือผู้ที่ต้องการบวชเพียงชั่วระยะเวลาสั้น ๆ

 

 ผู้ที่ทำการบรรพชาแล้วจะทำการถือศีลเพียงแค่ 10 ข้อเท่านั้น และสามารถบวชโดยใช้พระอุปัชฌาย์เพียงองค์เดียวก็สามารถทำการบรรพชาสามเณรได้แล้ว 

.

 

2. การอุปสมบท

ใช้ในการบวชพระ คือ การบวชให้กับผู้ที่มีอายุครบบวชและมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำการบวชได้

เช่น ไม่เป็นผู้ทำผิดกฎหมาย ไม่เป็นผู้ที่เคยฆ่าคนตาย ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด ไม่เป็นโรคติดต่อ เป็นต้น

 โดยในการอุปสมบทจะต้องมีคณะสงฆ์ทำการลงมติอนุญาต ผู้ขอบวชจึงจะสามารถทำการบวชเป็นพระได้ 

.

 

งานบวชต้องเตรียมอะไรบ้าง เครื่องใช้สำหรับงานบวช

การบวชพระ ต้องเตรียมอะไรบ้าง – เครื่องใช้ที่ต้องทำการจัดเตรียมสำหรับงานบวช อุปกรณ์ที่ใช้ในงานบวช จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 

งานบวช ต้องใช้อะไรในพิธีบ้าง ของแต่ละอย่างมีความหมายอย่างไร

 

1. เครื่องใช้สำหรับงานบวช

ประกอบด้วย

 • กรรไกร สำหรับตัดปอยผม
 • ใบบัวขนาดใหญ่ สำหรับใส่ปอยผมที่ตัดแล้ว
 • มีดโกน สำหรับโกนผม
 • เครื่องอาบน้ำสำหรับล้างตัวนาคหลังจากที่ทำการโกนผมเสร็จแล้ว เช่น สบู่ ยาสระ เป็นต้น
 • ชุดขาวสำหรับนาคใส่
 • ชุดคลุมนาค สำหรับสวมทับชุดขาว
 • ธูปเทียนแพสำหรับทำพิธีขอขมากรรม
 • ดอกไม้ธูปเทียน นิยมใช้เป็นดอกบัว 3 ดอกพร้อมธูปเทียน สำหรับนาคใช้ถือตอนงานแห่นาคและเดินรอบอุโบสถ
 • ดอกไม้ธูปเทียนสำหรับใช้ในการแห่นาครอบอุโบสถ
 • เหรียญโปรยทาน
 • อาหารเลี้ยงแขกที่มาร่วมงาน งานบวช เลี้ยงแบบไหนดี –> snack box ราคาถูก, ชุดอาหารว่าง ราคาถูก, snack box งานบวช by NPG Snack Box

ที่กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่หลัก ๆ ที่จำเป็นในการจัดงานบวช ซึ่งอาจมีสิ่งของที่จำเป็นเพิ่มเติมตามลักษณะงานของแต่ละพื้นที่

 

2. เครื่องใช้สำหรับพระใหม่

เครื่องใช้สำหรับงานบวชเรียกว่า “เครื่องอัฐบริขาร” คือ เครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับการดำรงเพศบรรพชิต

 ซึ่งเครื่องอัฐบริขารตามหลักพระพุทธศาสนาประกอบด้วย “ผ้า 4 เหล็ก 3 น้ำ 1” รวมทั้งหมด 8 อย่าง 

ได้แก่

 • ผ้า 4 อย่าง คือ ผ้าสบง ผ้าจีวร ผ้าสังฆาฏิ และผ้าประคดคาดเอว
 • เหล็ก 3 อย่าง คือ บาตร มีดโกน เข็ม
 • น้ำ 1 อย่าง คือ ธมกรก (กระบอกกรองน้ำของพระสงฆ์)

 

เครื่องอัฐบริขาร เป็นของสำคัญที่ห้ามขาดอย่างยิ่งในงานบวช ซึ่งนอกจากเครื่องอัฐบริขารที่ต้องจัดเตรียมแล้ว

เจ้าภาพจะต้องทำการจัดเตรียมของใช้ส่วนตัวสำหรับพระภิกษุ เช่น เสื่อ ที่นอน หมอน มุ้ง แก้วน้ำ กาต้มน้ำ ปิ่นโต ย่าม ร่ม และรองเท้า เป็นต้น

ซึ่งสิ่งของเหล่านี้ไม่ถือเป็นของใช้ฟุ่มเฟือยแต่เป็นของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในปัจจุบันนั่นเอง

 

ขั้นตอนของการจัดงานบวช

 การบวชในสมัยพุทธกาลไม่มีขั้นตอนหรือพิธีการ เพียงแค่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตก็ถือเป็นการบวชแล้ว 

แต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงปรินิพพาน รูปแบบของงานบวชได้มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยจนในปัจจุบันนี้

งานบวช ขั้นตอน – ขั้นตอนของงานบวช มีดังนี้

เตรียมตัวก่อนบวช มีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรบ้าง

 

1. การเตรียมตัว

การเตรียมตัวสำหรับงานบวชแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

 

1.1 การเตรียมงานพิธี

การเตรียมสถานที่ กำหนดวันเวลาในการจัดงานบวช โดยงานบวชถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ ดังนั้นการหาฤกษ์บางครั้งพระท่านถือว่าค่อนข้างมีความสำคัญ

งานบวชสามารถจัดงานวันใดก็ตามความสะดวกของผู้บวชและอุปชา แต่สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือ อุปัชฌาย์ที่จะทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีบวช

ดังนั้นก่อนที่จะกำหนดวันบวช เจ้าภาพจะต้องไปหาอุปัชฌาย์ เพื่อถามถึงวันว่างของอุปัชฌาย์ จะได้ทำการกำหนดวันงานบวชได้

 

1.2 การเตรียมตัวของผู้บวช

ผู้ที่ต้องการบวชจะต้องทำการเตรียมตัวด้วยการฝึกท่องคำขอบรรพชาอุปสมบท หรือคำขานนาค และท่องบทสวดคำบาลีที่ต้องใช้ในการประกอบงานบวช คือ คำกรวดน้ำวิธีทำพินทุ, อธิษฐาน วิธีวิกัปจีวร วิธีแสดงอาบัติ บทยถา บทสัพพี วิธีพิจารณาปัจจัย ท่องบทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น

ซึ่งผู้บวชจะต้องมาทำการฝึกกับอุปัชฌาย์หรือพระพี่เลี้ยงที่ทำการสอนบทสวดให้

หากผู้ที่ต้องการบวชไม่สามารถท่องคำขานนาคได้แล้ว คนผู้นั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้บวช

ดังนั้นในอดีต ผู้ที่ต้องการบวชจะต้องไปอยู่วัดอย่างน้อย 7 วันเพื่อทำการฝึกบทสวด เตรียมใจด้วยการทำใจให้สงบ ระลึกถึงคุณพ่อแม่และคุณพระรัตนะตรัย จะได้ดำรงอยู่ในศีลอย่างเคร่งครัดในระหว่างที่ทำการบวช

 

2. พิธีงานบวช

เมื่อถึงวันงานบวชที่ได้กำหนดไว้ จะมีขั้นตอนและพิธีของการจัดงานดังนี้

 

1. การตัดปอยผม

การตัดปอยผมจะเป็นการให้พ่อแม่ ญาติ เพื่อน พี่น้องและเพื่อนเข้ามาทำการตัดปอยผมออกจากศีรษะด้วยกรรไกร

โดยเมื่อทำการตัดปอยผมแล้วจะนำปอยผมดังกล่าวมาวางไว้บนใบบัวขนาดใหญ่ ที่จัดเตรียมไว้

 

2. การโกนศีรษะ

เมื่อญาติทำการตัดปอยผมจนครบทุกคนแล้ว พระอาจารย์หรือพระพี่เลี้ยงจะทำการโกนผมที่อยู่บนศีรษะออกทั้งหมด

 

เมื่อโกนผมเสร็จแล้วจะเรียกผู้ทำการขอบวชว่า “นาค”

.

 

3. การขอขมา

เมื่อทำการโกนผมเสร็จแล้ว นาคจะเข้ามาทำการพิธีขอขมาพ่อแม่ ญาติและผู้ที่มาร่วมงานทุกคนสามารถเข้าไปทำพิธีเพื่อให้นาคได้ทำการขอขมาในสิ่งที่เคยได้ล่วงเกินมาก่อน ทั้งโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ

โดยนาคจะทำการยกธูปเทียนแพเป็นการขมา

 

4. แห่นาค

การแห่นาค คือ การเดินทางพานาคไปยังอุโบสถสำหรับประกอบพิธีอุปสมบทนาคให้เป็นพระ

แห่นาค
ขอขอบคุณ ภาพงานแห่นาค จากเวปไซต์ https://pantip.com/topic/31804035

.

5. เดินรอบอุโบสถ

ก่อนที่นาคจะสามารถเข้าไปภายในอุโบสถได้นั้น นาคจะต้องทำการเวียนรอบพระอุโบสถจำนวน 3 รอบพร้อมกับพ่อแม่และผู้ที่มาร่วมงาน

งานบวช ใครถืออะไร – โดยพ่อเป็นผู้อุ้มบาตรและถือตาลปัตร ส่วนแม่เป็นผู้ถือพานผ้าไตร

ญาติพี่น้องหรือผู้ร่วมงานทำการถือหมอน ที่นอน กลด อัฏฐบริขาร สังฆทาน

 

6. การโปรยทาน

เมื่อเวียนรอบอุโบสถครบ 3 รอบแล้ว นาคทำการโปรยทานเพื่อเป็นการแสดงถึงการสละซึ่งทรัพย์สมบัติทางโลกเพื่อที่จะเข้าสู่ทางธรรม

 

7. ทำการวันทาสีมา

ก่อนที่นาคจะทำการเข้าสู่ภายในอุโบสถ นาคจะต้องทำการวันทาสีมาที่บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าอุโบสถ ด้วยการกล่าวคำวันทาสีมาหน้าพระอุโบสถ

ถือเป็นการแสดงความเคารพต่อพระอุโบสถ

 

8. เดินเข้าอุโบสถ

โดยนาคจะต้องเดินเข้าอุโบสถเป็นคนแรก ตามด้วยพ่อแม่หรือญาติพี่น้อง

ซึ่งตามความเชื่อของคนโบราณ ในขณะที่เดินเข้าอุโบสถ พ่อแม่หรือญาติสามารถทำการจับที่ชายผ้าของชุดที่นาคสวมอยู่ได้ เปรียบเป็นการจับชายพาเข้าสู่ร่มพระธรรม

 

9. ทำพิธีบวชนาค

เมื่อนาคเข้าสู่อุโบสถจะเป็นการเริ่ม พิธีบวชนาค โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำกับนาคว่าต้องปฏิบัติตน และมีขั้นตอนจนกระทั่งจบพิธีการบวชนาค ก็จะได้ชื่อว่าเป็นพระภิกษุโดยสมบูรณ์

 

หลังจากที่ทำการบวชพระเสร็จแล้ว พระใหม่จะเดินออกจากอุโบสถ พร้อมทั้งรับบิณฑบาตจากญาติโยมที่รออยู่ด้านหน้า ซึ่งหลังจากนี้อาจจะมีพิธีฉลองพระใหม่หรือไม่ก็ได้ตามความพร้อมของเจ้าภาพ

 

งานบวชพระ
ขอขอบคุณ ภาพงานบวชพระ จากเวปไซต์ Piteethai.com

.

ความสำคัญของงานบวช

งานบวช ถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา

เนื่องจากงานบวชพระนั้นมีความสำคัญยิ่งต่อพระพุทธศาสนาดังนี้

 

1. เป็นการดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา

พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าหลังจากที่พระองค์ทรงปรินิพพานแล้ว พระธรรมวินัยและคำสอนคือตัวแทนของพระองค์

ซึ่งพระภิกษุก็คือผู้ที่ทำหน้าที่สืบทอดพระธรรมวินัยให้ดำรงคงอยู่ต่อไป

 

2. ได้ศึกษาพระธรรม

พระธรรมเป็นคำสั่งสอนที่สอนให้เป็นคนดี มีสติ ผู้ที่ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมความดีตามหลักพระพุทธศาสนาทุกคนล้วนแต่มีความเจริญในชีวิตทั้งสิ้น

ดังนั้นผู้ที่ทำการบวชย่อมเป็นผู้รู้ว่าสิ่งใดดี สิ่งใดไม่มี ซึ่งในสมัยก่อนผู้ที่ทำการบวชจะอยู่ในช่วงวัยรุ่นที่เป็นวัยแห่งความคึกคะนอง

ดังนั้นการบวชจึงเป็นการฝึกความอดทน ฝึกความคิดให้รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่กระทำในสิ่งที่ไม่ดีจากการศึกษาพระธรรมนั่นเอง

 

3. ได้ตอบแทนคุณ

ความเชื่อของคนในสมัยก่อนนั้น เชื่อว่าการที่ลูกหรือบุคคลที่อยู่ในอุปการะของตนได้บวช ถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะคนที่เป็นแม่ที่ไม่สามารถทำการบวชเรียน ได้เกาะชายผ้าเหลืองไปขึ้นสวรรค์

เนื่องจากพระคือผู้ที่มีความบริสุทธิ์ เป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรม เป็นผู้ที่มีจริยวัตรอันงดงาม

ดังนั้นการที่ลูกชายได้ทำการบวชพระถึงสร้างความปิติยินดี ทำให้พ่อแม่ความสุขเหมือนได้ขึ้นสวรรค์นั่นเอง

 

บทความที่น่าสนใจ:

งานบวชจำเป็นต้องมีของชำร่วยหรือไม่ และควรเลือกอย่างไรให้เหมาะสม

จัดงานบวช 1 ครั้ง ต้องใช้เงินเท่าไหร่

 

จะเห็นว่างานบวชเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันนี้รูปแบบการจัดงานบวชในแต่ละพื้นที่อาจมีรูปแบบที่ต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับประเพณีการจัดงานของแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ

แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ไม่เคยขาดไม่ว่าจะงานแห่งใดก็คือ หัวใจหลักของงานซึ่งก็คือ การบวชพระ โดยเป็นสิ่งที่ผู้บวชจะได้ปฏิบัติตนสืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ดำรงคงอยู่ต่อไป

 

บทสวดชินบัญชร (ฉบับสมบูรณ์) สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม หลวงพ่อโต กับความศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองที่ควรค่าแก่การสักการะ

วัดระฆัง วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ความสำคัญแห่งศาสนสถานคู่เมืองไทย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
 
 

Product added!
The product is already in the wishlist!

The product has been added to your cart.

Continue shopping View Cart