มีเซ็กส์หน้าศพ พิธีกรรมเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ของชนเผ่าบารา

มีเซ็กส์หน้าศพ พิธีกรรมเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ของชนเผ่าบารา

มีเซ็กส์หน้าศพ พิธีกรรมเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ของชนเผ่าบารา – ในทางชีววิทยา การมีเพศสัมพันธ์หรือเซ็กส์เป็นกิจกรรมทางธรรมชาติของมนุษย์ที่เกิดขึ้นเพื่อสืบพันธุ์ และดำรงเผ่าพันธุ์มาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล โดยมักเกิดขึ้นในที่ปิดมิดชิดและเป็นส่วนตัวเช่นภายในที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตาม ในบางอารยธรรม เซ็กส์อาจเป็นกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายมากกว่าการสืบพันธุ์ ดังในกรณีชนเผ่าบารา (Bara) ที่การมีเพศสัมพันธ์กันระหว่างพิธีศพเพื่อรักษาสมดุลของครอบครัว และสมาชิกชุมชน ในลักษณะของการสร้างใหม่เพื่อทดแทนสิ่งเก่าที่ตายไปนั่นเอง

มีเซ็กส์หน้าศพ พิธีกรรมเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ของชนเผ่าบารา

 

รู้จักชนเผ่าบารา (Bara)

ชนเผ่าบารา (Bara) เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บริเวณตอนใต้ของเกาะมาดากัสการ์ ปัจจุบันเชื่อว่ามีจำนวนประชากรประมาณ 500,000 คน นักมานุษยวิทยาพบว่าสังคมของชนเผ่าบาราให้ความสำคัญกับผู้ชายสูง โดยเป็นสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) และสามารถมีภริยาได้หลายคน (Polygamy) ทั้งนี้แม้ว่าชาวบาราจำนวนมากจะนับถือศาสนาคริสต์เนื่องจากการเข้าไปเผยแพร่ศาสนาคริสต์ของมิชชันนารีหลายร้อยปีก่อน แต่ประชากรส่วนใหญ่ก็ยังนับถือศาสนาผีหรือความเชื่อประจำเผ่าของตนเอง ซึ่งทำให้ประเพณีและพิธีกรรมบางอย่างยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งการร่วมเพศกันในพิธีศพอันเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ตาย และรักษาสมดุลของชนเผ่าให้รอดพ้นจากการขาดแคลนประชากร และคงอยู่ตลอดไป

ชนเผ่าบารา เกาะมาดากัสการ์
ชนเผ่าบารา เกาะมาดากัสการ์ – https://en.wikipedia.org/wiki/Bara_people

เซ็กส์หน้าศพของชนเผ่าบารา

ในพิธีศพของชนเผ่าบารานั้น สมาชิกในครอบครัวของผู้ตายจะต้องเสิร์ฟเหล้าให้กับทุกคนดื่ม กระทั่งสมาชิกทุกคนเข้าสู่ภาวะเมามายขาดสติ ความสามารถในการตัดสินทางศีลธรรมลดลง พิธีกรรมเซ็กส์หน้าศพจึงจะเริ่มต้นขึ้น โดยญาติพี่น้องทุกคนจะต้องมีเพศสัมพันธ์กันกับสมาชิกภายในครอบครัว (Incest) อันเป็นกิจกรรมที่จำเป็นต้องทำเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของจารีตและประเพณีของชนเผ่า ไม่มีใครสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ นอกจากนั้น ยังมีบทลงโทษสำหรับคนที่ขัดขืนไม่ยอมเข้าร่วมพิธีกรรมดังกล่าวด้วยการถูกบังคับให้ต้องเสียวัวจำนวนหนึ่งตัวอย่างไม่มีทางเลือก

โดยหลังจากพิธีกรรมเซ็กส์หน้าศพสิ้นสุดลง และได้มีการตั้งศพไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งกระทั่งศพเริ่มเน่าเปื่อย สมาชิกเพศชายในครอบครัวก็จะช่วยกันแบกโลงที่บรรจุศพผู้ตายไว้เพื่อนำไปฝังในสุสาน โดยระหว่างทางเด็กหญิงในครอบครัวก็จะทำทีเข้ามาขัดขวาง แต่บรรดาผู้แบกโลงก็จะฝ่าฟันไปกระทั่งสามารถนำศพไปไว้ในถ้ำสุสานได้เป็นผลสำเร็จ พิธีกรรมดังกล่าวมีนัยนะในเชิงของการเปลี่ยนผ่าน จากความตายหรือจุดสิ้นสุดของหนึ่งชีวิตไปสู่การเกิดใหม่ของอีกชีวิตหนึ่ง นักมานุษยวิทยาอธิบายในเชิงสัญญะได้ว่าในทัศนะของชนเผ่าบารา โลงศพเปรียบได้ดั่งอวัยวะเพศชาย ขณะที่ปากถ้ำคืออวัยวะเพศหญิง ด้วยเหตุนี้ การแบกโลงโดยฝ่าฟันการขัดขวางของเด็กหญิงเข้าไปในปากถ้ำในอีกนัยหนึ่งก็คือ สัญลักษณ์ของการร่วมเพศเพื่อให้กำเนิดชีวิตใหม่ทดแทนชีวิตที่เพิ่งดับสูญลงไปนั่นเอง นอกจากนั้น ชนเผ่าบารายังมองว่าความตายเป็นหนทางหนึ่งในการเปลี่ยนให้สมาชิกในครอบครัวกลายเป็นบรรพชนที่มีอำนาจวิเศษในการปกป้องและคุ้มครองครอบครัวและลูกหลานให้อยู่รอดปลอดภัย

สุสาน สถานที่เก็บโลงศพของชนเผ่าบารา
สุสาน สถานที่เก็บโลงศพของชนเผ่าบารา- https://en.wikipedia.org/wiki/Bara_people

 

ทั้งนี้ การร่วมเพศหน้าศพหรือการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวอาจดูเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมหากพิจารณาด้วยบรรทัดฐานของสังคมสมัยใหม่ แต่สำหรับชนเผ่าบารา พิธีกรรมดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดศีลธรรมแต่อย่างใด เพราะเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ตาย และสืบเผ่าพันธุ์ให้ดำรงอยู่ต่อไป ซึ่งอาจวิเคราะห์ได้อีกมุมหนึ่งว่าชนเผ่าดังกล่าว สมัยก่อนไม่ได้มีการปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่มากนักจึงทำให้อัตราการเกิดและอยู่รอดของประชากร (Life Expectancy) ค่อนข้างต่ำ ตลอดจนมีลักษณะของสังคมชายเป็นใหญ่ จำนวนสมาชิกครอบครัวที่เป็นผู้หญิงจึงมีน้อย และมีความจำเป็นต้องทำพิธีกรรมดังกล่าวเพื่อให้ชุมชนสามารถอยู่รอดต่อไปได้

แต่ในปัจจุบันเมื่อชนเผ่ามีการปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกมากยิ่งยิ่งขึ้น พิธีกรรมเซ็กส์หน้าศพก็ค่อย ๆ ถูกลดความสำคัญลงไป แม้ว่าจะพอปรากฎอยู่บ้างแต่ก็มีการปรับให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

 

เซ็กส์หน้าศพในภูมิภาคอื่นๆ

นอกจากพิธีกรรมเซ็กส์หน้าศพของชนเผ่าบาราแล้ว ประเพณีดังกล่าวจะปรากฏในหลายภูมิภาคของโลก เช่น การค้นพบภาพชายหญิงร่วมเพศกันบนประติมากรรมประดับบนฝาภาชนะสำริดสำหรับบรรจุศพในเวียดนาม หรือภาพเขียนสีแสดงการร่วมเพศหน้าศพบนผาลาย ณ มณฑลกวางสีของจีน สะท้อนให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างความตายกับการเกิดใหม่ซึ่งเป็นความเชื่อที่มีรากฐานร่วมกันของหลากหลายอารยธรรมทั่วโลก โดยเฉพาะการทดแทนสิ่งที่สูญเสียไปด้วยการสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมา ทั้งนี้ ก็เป็นไปเพื่อหลักการทางชีววิทยาเพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์

นิพพานกิฟ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ราคาส่ง คลิก

ของชำร่วยงานศพ ไฟฉาย ราคาถูก ราคาส่ง

 

นอกจากนั้น ยังมีบางความเชื่อที่การมีเพศสัมพันธ์หน้าศพจะช่วยให้ดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับกลับมาเกิดใหม่ในในครรภ์ของลูกหลานด้วยเช่นกัน การมีเซ็กส์หน้าศพจะเกิดขึ้นด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน แต่ทุกอารยธรรมล้วนแล้วแต่มีคำอธิบายพิธีกรรมดังกล่าวเป็นของตนเอง โดยเฉพาะชนเผ่าบาราที่ตั้งรกรากอยู่ท่ามกลาวความแห้งแล้งของเกาะมาดากัสการ์ และแวดล้อมด้วยผยันตรายมากมายจากภัยธรรมชาติ การร่วมเพศหน้าศพนอกจากจะเป็นพิธีกรรมที่แสดงอุบายในการเปลี่ยนผ่านสถานะของผู้ล่วงลับเข้าสู่บรรพบุรุษแล้ว ยังเป็นการรักษาสมดุลของเผ่าพันธุ์ให้คงอยู่ต่อไปในสภาพแวดล้อมที่อัตราการอยู่รอดของชีวิตต่ำอีกด้วย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
 
 

Product added!
The product is already in the wishlist!

The product has been added to your cart.

Continue shopping View Cart