Daily Archives: March 13, 2021

งานบวช จำเป็นต้องมีของชำร่วยหรือไม่ และควรเลือกอย่างไรให้เหมาะสม

งานบวชจำเป็นต้องมีของชำร่วยหรือไม่ และควรเลือกอย่างไรให้เหมาะสม

ของชําร่วย งานบวช – ของชำร่วยที่นำมามอบให้แขกในงานพิธีต่างๆ นั้น เป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ตามความเชื่อที่ว่า เจ้าภาพผู้จัดงานควรมีสิ่งของที่เป็นสินน้ำใจมอบให้กับแขกที่มาร่วมงานเพื่อแสดงความขอบคุณ โดยนอกจากของชำร่วยจะเป็นที่นิยมมอบให้กันในงานมงคลสมรส เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณแขกของเจ้าบ่าว เจ้าสาวแล้ว อีกหนึ่งงานพิธีที่เหมาะสำหรับการมอบของชำร่วยเพื่อแสดงความขอบคุณก็คือ งานบวช นั่นเอง   งานบวชจำเป็นต้องมีของชำร่วยหรือไม่? จริงๆ แล้ว เพราะเจ้าภาพมักจะมีการเลี้ยงอาหารให้กับแขกเพื่อเป็นการขอบคุณอยู่แล้ว แต่ในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมมากขึ้น กับการเลือกที่จะมอบของชำร่วยให้กับแขกที่มาร่วมงาน เพื่อเป็นเครื่องแสดงความขอบคุณและเป็นการแสดงมิตรไมตรีต่อแขกทุกท่านที่สละเวลามาร่วมพิธี เพราะงานบวช ถือเป็นงานที่มีกลุ่มคนหลากหลายช่วงวัยมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่ ที่อายุมากแล้วแต่ก็ยังมีความตั้งใจมาร่วมงาน   ดังนั้น การมอบของชำร่วยให้กับแขกในงานบวช จึงถือเป็นสิ่งจำเป็นที่เจ้าภาพสามารถใช้เพื่อแสดงความขอบคุณต่อแขกที่มาร่วมงานได้   แต่ก็จำเป็นต้องเลือกของชำร่วยให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ที่มาร่วมงานเพื่อให้เกิดความประทับใจ และเพื่อให้แขกสามารถนำของชำร่วยชิ้นนั้นๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้   ของชำร่วยงานบวช ควรเลือกแบบไหน? การเลือกของชำร่วยงานบวช (Buddhist Ordination Gift Ideas) ควรเลือกสิ่งของที่มีความหมายดีๆ สิ่งที่เป็นมงคล และเป็นสิ่งของที่สามารถนำไปใช้จริงได้   เพราะจะทำให้ผู้ได้รับเกิดความรู้สึกที่อยากจะเก็บเอาไว้ ไม่ทิ้งไว้กลางงาน อีกทั้งยังควรเลือกสิ่งของที่นำมาใช้เป็นของชำร่วย ให้เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้มาร่วมงานด้วย เพราะภายในงานบวชนั้น มักจะมีกลุ่มคนหลายช่วงอายุ เจ้าภาพจึงจำเป็นต้องเตรียมของชำร่วย ของชําร่วยราคาถูก ให้เหมาะสมกับกลุ่มคนเหล่านั้น หรือเป็นสิ่งของที่สามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัย

The product has been added to your cart.

Continue shopping View Cart