Tag Archives: ของชำร่วยที่ใช้งานได้จริง

ของชำร่วยที่ใช้งานได้จริง นิยมกว่าของตั้งโชว์

ทำไมของชำร่วยแบบใช้งานได้จริง จึงเป็นที่นิยมกว่าของตั้งโชว์

ของชำร่วยในพิธีสำคัญ เช่น งานแต่งงาน งานศพ หรืองานบวช ถือเป็นสิ่งที่ได้รับการออกแบบสร้างสรรค์มาเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์แทนตัวบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้คนที่ได้รับเกิดความทรงจำและระลึกถึงงานมงคลนั้นๆ อยู่เสมอ ของชำร่วยจึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าภาพผู้จัดงานจำเป็นต้องออกแบบหรือเลือกสรรค์ของชำร่วยที่มีความหมายและมีคุณค่า เข้ากับบรรยากาศของงานพิธี เพื่อให้ของชำร่วยชิ้นนั้นเป็นเครื่องเตือนใจชวนให้ระลึกถึงงานที่จัดขึ้นได้อย่างเหมาะสม โดยของชำร่วยที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนั้น แบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ ของชำร่วยแบบใช้งานได้จริง และของชำร่วยแบบตั้งโชว์ ของชำร่วย ราคาถูก     ของชำร่วยแบบใช้งานได้จริง คืออะไร ของชำร่วยแบบใช้งานได้จริง คือของชำร่วยที่ผู้ออกแบบคำนึงถึงการใช้งานได้เป็นหลัก โดยเป็นสิ่งของจำพวกเครื่องอุปโภคต่างๆ ที่คนส่วนใหญ่ใช้งานในชีวิตประจำวัน ผ่านไอเดียการออกแบบสร้างสรรค์หรือดัดแปลงให้มีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้เป็นของชำร่วยในพิธีต่างๆ โดยของชำร่วยแบบที่สามารถพบเห็นได้บ่อยๆ ในปัจจุบัน มีดังนี้ 1. สมุดโน้ต ส่วนใหญ่มักใช้เป็นของชำร่วยในงานแต่ง โดยออกแบบมาให้มีขนาดกะทัดรัด สามารถนำไปจดบันทึกได้จริง 2. ช้อนส้อม ตะเกียบ แก้ว หรือชุดจานชาม เป็นของชำร่วยที่ได้รับความนิยมอย่างมากในงานแต่ง ผู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้สำหรับรับประทานอาหารในชีวิตประจำวันได้ 3. สบู่ จัดใส่แพ็คเกจสวยๆ โดยมีชื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวติดอยู่บนตัวแพ็กเกจ ก็จะกลายเป็นของชำร่วยแต่งงานน่ารัก ที่สามารถนำไปใช้จริงได้ 4. พวงกุญแจ เป็นของชำร่วยที่พบเห็นได้บ่อยเช่นกัน เพราะมีต้นทุนที่ไม่สูงมาก โดยสามารถนำไปใช้งานได้ในหลายๆ

The product has been added to your cart.

Continue shopping View Cart